‘Nieuws uit B&W’

Gepubliceerd: 05-06-2020 10:06

‘Nieuws uit B&W’

ZAANSTAD Traditioneel publiceert RTV Zaanstreek het Zaanstedelijke persbericht ‘Nieuws uit B&W’. Hierin zijn een aantal besluiten terug te vinden met een korte samenvatting van het college van B&W keurig op een rij.

 Portefeuille MAAK.Zaanstad
College stelt de Strategienota vast voor Kogerveldwijk: 2.000 nieuwe woningen in de komende 20 jaar

Het college heeft de Strategienota voor Kogerveldwijk vastgesteld en vraagt nu aan de gemeenteraad om een zienswijze hiervoor te geven. In de Kogerveldwijk vindt de komende twintig jaar een grote transformatie plaats met 2.000 nieuwe woningen, nieuwe voorzieningen zoals scholen en ontmoetingsplekken, een mooi opgeknapte openbare ruimte en beter openbaar vervoer. Door leegstand op bestaande bedrijventerreinen, vertrek van bedrijven en verplaatsing van sportverenigingen komt in de wijk ruimte voor de bouw van 2.000 woningen. Dit zijn tussen de 600-750 sociale huurwoningen, 300-375 middeldure huurwoningen en 1.100-1.375 koopwoningen in verschillende prijsklassen.

In mei 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Perspectief Kogerveldwijk 2040 waarin de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling zijn vastgelegd. Deze uitgangspunten zijn door de buurt en door de gemeenteraad positief ontvangen.

De volgende stap op weg naar de start van de gebiedsontwikkeling is de Strategienota Kogerveldwijk. Een positieve bijdrage aan de buurt staat hierin voorop: een gevarieerd en afgewogen woningaanbod, de realisatie van commerciële en maatschappelijke voorzieningen, goede verbindingen tussen de verschillende buurten én de omliggende wijken en een mooi ingerichte, klimaatbestendige buitenruimte.

Kortom een wijk waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken, naar school gaan en waar genoeg te doen is in de vrije tijd. Naar verwachting voor de zomer zal de gemeenteraad een zienswijze geven over deze nota. De komende tijd wordt de buurt intensief betrokken bij de verdere uitwerking van deze Strategienota.

Portefeuille Erfgoed en Actief Burgerschap
Voortgang werkzaamheden Fronikboerderij

In 2016 diende de Stichting Fronik Buurtboerderij bij de gemeente een plan in bestaande uit twee delen: zorgwoningen en een ontmoetingsfunctie. Stadsherstel Amsterdam NV en de Heeren van Zorg ondersteunden het plan. In 2017 gaf de gemeenteraad groen licht voor het plan. De boerderij heeft de monumentenstatus gekregen en de gemeente heeft het monument verkocht aan Stadsherstel Amsterdam NV. Stadsherstel restaureert het woonhuis, de stallen en de kapberg van de boerderij en bouwt er 10 zorgwoningen met ontmoetingsfunctie. De Heeren van Zorg gaat de woningen huren en de Stichting Fronik Buurtboerderij de ontmoetingsfunctie beheren en ontwikkelen. Er is vergunning verleend voor de herontwikkeling van de boerderij en er zijn geen bezwaren ingediend tegen deze omgevingsvergunning.

Het college heeft de raad een brief gestuurd met de voortgang van de werkzaamheden en de geplande oplevering. Stadsherstel hoopt eind van 2020 de werkzaamheden gereed te hebben. Daarna kunnen de eerste nieuwe bewoners worden verwelkomd.

Portefeuille Openbare Ruimte
Raadsvoorstel gemeentelijk rioleringsplan

Zaanstad werkt hard aan het riool en investeert hier in. We blijven zorgen dat het riool goed functioneert, zodat het huishoudelijk afvalwater op verantwoorde wijze wordt afgevoerd en iedereen droge voeten heeft als het regent. Iedereen heeft de gevolgen van de klimaatverandering inmiddels (op kleine of grote schaal) ondervonden. Het vergroten van het riool is niet de oplossing; daarvoor zijn ook bovengrondse maatregelen noodzakelijk. Ook inwoners en bedrijven spelen een rol. Het treffen van maatregelen in de openbare ruimte, om perioden van extreme wateroverlast op acceptabele wijze te overbruggen, wordt in de komende periode 2020-2024 het speerpunt. Dat schrijft het college in een voorstel aan de raad.

Alle benodigde werkzaamheden kosten samen veel geld. Inwoners dragen bij aan de kosten via de rioolheffing, die helaas tot de (hoogste) top 5 van Nederland hoort. We realiseren ons dat dit niet prettig is, maar is een direct gevolg van de kenmerkende slappe bodem van Zaanstad, waardoor de onderhouds- en vervangingskosten hoger uitvallen dan gemeenten met een stevige en stabiele zandige ondergrond. Het beperken van de kosten blijft ook in de komende periode een belangrijk speerpunt.

Voor de komende jaren voorzien we dat stijging van de rioolheffing beperkt kan blijven tot de jaarlijkse indexatie. In 2020 hebben de inwoners en bedrijven een korting gekregen op het tarief van de rioolheffing, om de lastenverhoging te compenseren. De komende jaren wordt jaarlijks bekeken of het verstrekken van een korting weer tot de mogelijkheden hoort.

Portefeuille Bereikbaarheid, Mobiliteit en Parkeren
Scannen van kentekens met scanvoertuigen

In Zaanstad moeten eigenaren van voertuigen betalen als zij hun voertuig parkeren in een betaald parkeren gebied. Eigenaren die dit niet doen, riskeren een parkeerboete. Parkeercontroleurs controleren dagelijks de betaald parkeren gebieden. Dit doen zij lopend en met behulp van handterminals scannen zij digitaal de kentekens. Zij controleren zo of er betaald is voor het parkeren en of er een vergunning aanwezig is. Als er geen of te weinig parkeergeld is betaald, schrijven zij een naheffingsaanslag uit.

De controleurs krijgen tijdens hun werkzaamheden vrijwel dagelijks te maken met verbale agressie. Zij scannen gemiddeld 100 voertuigen per uur. Om de parkeercontrole voor iedereen zo eerlijk en gelijk mogelijk te maken heeft de gemeente nagedacht over een oplossing. De gemeente wil gebruik gaan maken van scanvoertuigen (scanscooter of scanauto) voor de controle op betaald parkeren. De scooter heeft achterop een camera-unit. Een scanauto is een auto met camera’s op het dak. Daarmee scant het voertuig al rijdend de kentekens van geparkeerde auto’s. Met speciale software controleert het scanvoertuig of er parkeergeld is betaald dan wel een parkeervergunning aanwezig is. Op die manier kan sneller en efficiënter gecontroleerd worden.

Portefeuille Openbare orde en Veiligheid
Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV): mogelijkheid tot weigeren vergunning voor evenement met vuurwerk

De Algemene plaatselijke verordening (hierna: APV) is een instrument om de gemeente veilig en leefbaar te kunnen houden. In de APV staan regels beschreven die het mogelijk maken om te kunnen handhaven. Op die manier kunnen overlast en onveilige situaties beter aangepakt worden. Het college heeft een aanpassing van de APV voorgesteld aan de raad. Dit wordt beschreven in de zogenoemde wijzigingsverordening.

In deze wijzigingsverordening staat de extra juridische grond voor het weigeren van evenementenvergunningen centraal, indien het evenement plaatsvindt in een door burgemeester aangewezen gebied én ziet op het afsteken van vuurwerk.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl