‘Nieuws uit B&W’

Gepubliceerd: 13-06-2020 14:06

‘Nieuws uit B&W’

ZAANSTAD - Traditioneel publiceert RTV Zaanstreek het Zaanstedelijke persbericht ‘Nieuws uit B&W’. Hierin zijn een aantal besluiten terug te vinden met een korte samenvatting van het college van B&W keurig op een rij.

Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling
Afwijken bestemmingsplan Woontoren Bloemgracht
Het college gaat akkoord met het afwijken van het bestemmingsplan om op Bloemgracht 101 in Zaandam een woontoren te bouwen. Er komen 46 appartementen op de plek waar nu de kerk van Stichting Volle Evangelie Gemeente Zaanstreek staat. Het gaat om vrije sector huurwoningen, waarbij veertig middelduur en zes duur. Het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning wordt zes weken ter inzage gelegd.

Portefeuille Onderwijs
Plan nieuwe Scholen
Het college gaat niet akkoord met twee aanvragen voor het stichten van een nieuwe basisschool binnen de gemeente Zaanstad. Het gaat om aanvragen van De Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland en de Stichting Sahar. Om op het Plan van Scholen te komen, moet een schoolbestuur aantonen dat de school levensvatbaar is: dat voldoende leerlingen de school gaan bezoeken. Dit gebeurt op grond van leerlingenprognoses. Het aantal leerlingen moet minimaal de door het Rijk vastgestelde stichtingsnorm zijn, die per gemeente kan verschillen. Voor Zaanstad geldt een stichtingsnorm van 285 leerlingen. Dat aantal moet binnen 5 jaar na aanvang van de bekostiging van de nieuwe school zijn gerealiseerd. De daarop volgende 15 jaar moet de school worden bezocht door tenminste het aantal van de geldende stichtingsnorm. De beide aanvragen zijn door de gemeente getoetst om te kunnen bepalen of de school levensvatbaar is. Hierbij is door de gemeente extern, deskundig, advies gevraagd. Zowel uit de eigen als de externe beoordeling komt naar voren dat te verwachten valt dat geen van beide nieuwe scholen tussen het 5e en 20e jaar na aanvang van de bekostiging tenminste de stichtingsnorm halen en elk jaarlijks 285 leerlingen zullen tellen.


Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling
Bestemmingsplan Houthavenkade naar de gemeenteraad
Het college stelt de gemeenteraad voor akkoord te gaan met het Bestemmingsplan Houthavenkade. Op dit terrein kunnen dan 710 woningen worden gebouwd, waarvan 30% in de sociale sector. De woningbouwontwikkeling van de Houthavenkade is een van de zestien woningbouwplannen die de gemeente versneld wil realiseren.


Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling
Handhaven tijdelijke voorziening Noordschebos
In het centrum van Zaandam is de woningbouwlocatie Noordschebos van circa 200 woningen vertraagd. Deze locatie ligt tussen de Provincialeweg en de Vaart, direct achter de woontoren Romanov. De bouw van Noordschebos hangt samen met de herontwikkeling van de locatie Figaro (naast het Stadhuisplein). De locatie is nu in gebruik voor taxiparkeerplaatsen, P&R plaatsen, openbare fietsparkeerplaatsen, een NS fietsenstalling en de gemeentelijke fietsenstalling. In de toekomst worden deze voorzieningen verplaatst naar de locatie Figaro (tegenover het Stadhuis). Naar verwachting is Figaro eind 2023 herontwikkeld en kan de nieuwbouw op Noordschebos begin 2024 starten. De locatie Noordschebos is onderdeel van de Top 16 woningbouwprojecten van het college van Zaanstad. Deze projecten hebben als doel start bouw uiterlijk in 2020. De vertraging van Noordschebos is een direct gevolg van het niet realiseren van het Cultuurcluster op de Figaro locatie. Om de vertraging te beëindigen is onderzocht of het mogelijk is om alle voorzieningen te verplaatsen, waardoor de woningbouw van de locatie Noordschebos eerder en onafhankelijk van de locatie Figaro kan starten. Uitkomst van het onderzoek is dat het tijdelijk verplaatsen van de voorzieningen op Noordschebos niet (kosten)effectief is.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl