‘Nieuws uit B&W’

Gepubliceerd: 03-07-2020 10:07

‘Nieuws uit B&W’

ZAANSTAD - Traditioneel publiceert RTV Zaanstreek het Zaanstedelijke persbericht ‘Nieuws uit B&W’. Hierin zijn een aantal besluiten terug te vinden met een korte samenvatting van het college van B&W keurig op een rij.

Portefeuille Onderwijs
Geen lood in drinkwater Zaanse schoolgebouwen
In Zaanstad zijn 16 scholen (van voor 1962) onderzocht op de aanwezigheid van loden waterleidingen. Om de aanwezigheid uit te sluiten, zijn bij deze scholen watermonsters genomen. De waarden bleven bij alle locaties ruim beneden de wettelijke norm. Dat betekent dat er in onze schoolgebouwen geen loden leidingen aanwezig zijn.

Portefeuille Onderwijs
Jaarverslag voor leerplicht
Uit het jaarverslag van leerplicht en de regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC) blijkt dat het verzuim bij jongeren onder de 18 jaar opnieuw is gedaald. Door de samenwerking in het thuiszitterspact en aan de thuiszitterstafel zijn veel zaken rondom thuiszitters opgelost, ook als er sprake was van complexe problematiek. Er zijn ook belangrijke stappen gezet in de samenwerking met het onderwijs en het preventief begeleiden van kwetsbare jongeren.

Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling
19 woningen op Vlietsend 47-49 in Krommenie
Het college werkt mee aan een ruimtelijke procedure voor het bouwen van 19 woningen op Vlietsend 47-49 in Krommenie. Het gaat om 19 koopwoningen voor diverse bewonersgroepen waaronder starters en senioren. De locatie is onderdeel van de historische linten, dijken en paden van Zaanstad. De nieuwe opzet houdt rekening met de historische kenmerken van dit gebied.

Portefeuille Openbare Ruimte
Inzetten van de bomenreserve
Begin 2020 nam de raad de motie aan over het inzetten van de reserve herplanten bomen. In deze reserve is 100.000 euro beschikbaar voor de herplant van bomen in Zaanstad. In het winterseizoen 2020/2021 gaat de gemeente extra bomen planten langs de Provincialeweg ter hoogte van bouwplan Overtuinen. De komende jaren wordt op deze locatie nieuwbouw gerealiseerd. Het versterken van de bomenstructuur langs de Provincialeweg is een van de maatregelen die volgt uit het nieuwe bomenbeleidsplan dat nog in ontwikkeling is.

Portefeuille Grondzaken
Gemeente en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verlengen huurovereenkomst voor het pand aan de Ebbehout
Sinds 2013 huurt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) het gebouw aan de Ebbehout in Zaandam van de gemeente Zaanstad. De gemeente was destijds blij dat er een huurder kwam voor dit leegstaande pand. In 2023 zou het tienjarige huurcontract aflopen. De gemeente en OD NZKG hebben onlangs de huurperiode met nog eens tien jaar verlengd, tot 2033. De OD NZKG heeft aangegeven dat zij met veel plezier in het pand werkt. Daarnaast wil zij investeren in dit pand door een interne verbouwing en wil zij zich voor langere tijd verbinden aan het gebouw.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl