‘Slingerend maaien’ spaart dagvlinders op Assendelverzeedijk

29-11-2018 10:42

‘Slingerend maaien’ spaart dagvlinders op Assendelverzeedijk

ASSENDELFT – Vandaag een grijze, regenachtige dag. Een mooi moment om even terug te denken aan de warme periode van 2018 toen de flora en fauna uit z’n voegen barstte. Afgelopen zomer paste het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ‘sinusbeheer’ toe op de Assendelverzeedijk. Dit is een slingerende manier van maaien. Volgens de Vlinderstichting blijkt dat er daardoor meer dagvlinders te zien waren op de proefvakken.

Het controleren van de vlinderstand gebeurde op twee proefvakken van 500 meter. De dijk begint even verder dan de entree naar de Dorpsstraat in Assendelft Zuid (kant van pont Buitenhuizen). Vervolgens slingert de dijk door de polder naar de Communicatieweg/richting Heemskerk. De dijk vormt een ecologische verbindingszone, een landschapslint dat verschillende natuurgebieden met elkaar verbindt.

Biodiversiteit
Sinusbeheer is een 'slingerende manier van maaien', waarbij je in de eerste maaironde de helft van de vegetatie laat staan. In de tweede maaironde, aan de voet van de dijk, wordt de andere helft gemaaid. Hierdoor ontstaat een gevarieerde plantengroei. Anders dan bij het reguliere beheer waarbij de dijk tijdens elke maaibeurt volledig wordt gemaaid. Zo wordt de biodiversiteit op een vrij simpele manier gestimuleerd, wat goed is voor onder andere vlinders, bijen en vogels.

Veldbezoeken
De Vlinderstichting heeft drie veldbezoeken gebracht. In totaal troffen zij er 24 dagvlinders van elf verschillende soorten en vier wilde bijen van één soort aan. Er werden meer dagvlinders gezien in de sinusproefvakken dan in de overige vakken. Zo werd de conclusie getrokken dat sinusbeheer dagvlinders spaart.

Ook wilde bijen werden alleen in de sinusproefvakken aangetroffen. Vier exemplaren van één bijensoort is echter te laag om dit als effect van het beheer te bestempelen. Een leuke 'bijvangst' is het paartje patrijzen dat beschutting zocht in het sinusproefvak. (Foto vlinder: Anthonie Stip/Vlinderstichting)

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Molenwerf 42 - 1541 WR Koog aan de Zaan - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl