‘Wonen, het recht van de rijksten?’

Gepubliceerd: 10-11-2021 9:11

‘Wonen, het recht van de rijksten?’

STREEK - Om het belang van woontoegankelijkheid onder de aandacht te brengen organiseerde BLG Wonen op 8 november Het WoonDebat. In het Muntgebouw Utrecht debatteerden gastsprekers Carla Muters (bestuurder NHG), Hans de Geus (auteur ‘Hoe ik toch een huisjesmelker werd’), woningmarktexpert Maartje Martens, Rabobank-econoom Nic Vrieselaar, Songül Mutluer (wethouder van Zaanstad) en de voorzitters van DWARS en de Jonge Democraten onder leiding van presentator Jörgen Raymann over de stelling of wonen het recht van de rijksten wordt.

 Uit dat debat kwam naar voren dat de woontoegankelijkheid in Noord-Holland fors lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Slechts 16% woningzoekenden Groot-Amsterdam vindt binnen een jaar een koophuis, tot 31% in de kop van Noord-Holland. Er is sprake van een dalende trend in hele provincie.


In 2020 daalde het toegankelijkheidspercentage van de woningmarkt in Nederland tot 30%. Dat betekent dat slechts een kleine drie op de tien Nederlanders binnen een jaar een woning vindt die past bij hun wensen en beschikbare financiën. De woontoegankelijkheid verschilt voor huur (44%) en koop (24%), maar is voor beide knellend laag. In Noord-Holland is dat respectievelijk 52% en 21%. Opvallend is dat de lage woontoegankelijkheid tot in de kop van Noord-Holland speelt. In 9 van de 10 grootste Noord-Hollandse gemeenten is het moeilijker geworden om binnen een jaar een koopwoning te vinden.

De cijfers over de toegankelijkheid van de woningmarkt zijn in kaart gebracht in de nieuwe woontoegankelijkheidsmonitor van hypotheekverstrekker BLG Wonen. “We bereiken nu een historisch dieptepunt. Niet eerder was de woontoegankelijkheid zo laag. Daarmee zijn de kansen voor Nederlanders nog nooit zo ongelijk geweest”, aldus Frank Soede, directeur BLG Wonen.

Songül Mutluer, wethouder van Zaanstad met o.m. Wonen en Bouwen in haar portefeuille, nam deel aan het BLG Woondebat: “De roep om meer regie vanuit het Rijk wordt steeds luider. Als gemeente, als Metropoolregio Amsterdam, als regio en met de Provincie pleiten we voor een samenhangend en structureel beleid. Geen doekjes voor het bloeden, maar doorpakken en lef tonen. Het woningtekort, de energietransitie, infrastructuur: het een kan niet los gezien worden van het ander. De cijfers uit deze monitor laten de noodzaak van regie des te meer zien. We hebben te maken met een regelrechte woonramp. Dat vraagt om nationale sturing en om daadkracht.”

Landelijke woontoegankelijkheid
Het woontoegankelijkheidspercentage laat in 2020 een scherpe daling van 17% zien. Na het omslagpunt op de koopmarkt in 2015, groeit de toestroom aan kopers. Deze groei houdt aan, terwijl het beschikbare woningaanbod rond 2019 niet meer voorziet in de behoefte. Dit verklaart de uitkomst van de daling van de woontoegankelijkheid in 2020. De lage toegankelijkheidsscores voor steden én provincies tonen aan dat de woontoegankelijkheid inmiddels een landelijk vraagstuk is.

Groot verschil tussen toegankelijkheid huur- en koopmarkt
Uit de woontoegankelijkheidsmonitor blijkt dat de toegankelijkheid van de huurmarkt (44%) aanmerkelijk hoger ligt dan de koopmarkt (24%). Frank Soede reageert: “Helaas beperkt die hogere toegankelijkheid zich tot de vrije huursector. En alleen voor hen met budget voor huren boven de € 1.000 - €1.200, want in dit segment is vrijwel altijd een woning te vinden. Het is echter zeer de vraag in hoeverre wonen dan nog betaalbaar is. Nederland telt inmiddels vele duurhuurders, met toenemende woonlasten”.

AANGELEVERDE KOPIJ

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl