(INTERVIEW) Nieuwe stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog: ‘Samen met gemeente zoeken naar toekomstbestendige oplossing’

15-04-2019 17:30

(INTERVIEW) Nieuwe stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog: ‘Samen met gemeente zoeken naar toekomstbestendige oplossing’

ZAANSTREEK – Stemmingmakerij en tendentieuze journalistiek! De bestuursleden van de nieuwe stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog waren het duidelijk niet eens met de RTV Zaanstreek-berichtgeving naar aanleiding van hun flyer die ze bij bewoners van de wijk in de brievenbus stopten. En dus nodigden we een delegatie uit voor een goed gesprek om de standpunten beter uit te leggen. (onderaan artikel ingezonden brief)

Maar dan geen hotmailadres zoals op de flyer, maar man en paard noemen. Met de kanttekening erbij dat we deze niet publiceren om de betrokkenen erop af te rekenen. Want of je nu wel of niet achter de standpunten staat, de intentie van de stichting is de wijk veilig en leefbaar te maken c.q. houden. En veiligheid geldt ook voor de initiatiefnemers zelf. Het zijn gewone Zaankanters die enorm betrokken zijn met en strijden voor een veilige wijk waar je lekker kunt wonen.

RTV Zaanstreek sprak met bestuurslid Kees Kos en secretaris Marco Zandbergen. Ze vormen met Agnes Nobel (voorzitter) Rick Breuker (bestuurslid) en Edda Meester (penningmeester) het bestuur.

Waarom een nieuwe stichting opgericht als de uitvoering al een feit is?
,,Omdat we ons grote zorgen maken over de leefbaarheid in onze wijk als de busbrug 24/7 opengaat met het bijbehorende toenemende verkeer. We willen de gemeente behoeden voor fouten zoals gemaakt in het verleden. En zijn op zoek naar een toekomstbestendige oplossing van het groeiende verkeer door onze mooie groene wijk.”

Wat is jullie hoofddoel: busbrug dicht of rondweg veiliger?
,,We zijn op zich niet tegen de 24/7 openstelling van de busbrug. Wel de manier waarop de gemeente nu de plannen uitvoert en communiceert met de wijkbewoners. De rotonde, De Wildeman als racebaan met 50 km/uur zone waar 80% van het verkeer over moet gaan en De Glazenmaker met 30 km/uur vinden we geen goede toekomstbestendige oplossing.”

Hoe kijkt u aan tegen de werkzaamheden zoals al worden uitgevoerd?
,,Rotondes zijn op zich goed, maar zoals ze nu zijn gepland onveilig. De vraag is ook of dit de juiste oplossingen biedt. Kijk naar de rotonde bij het politiebureau/Guisweg. Doordat fietsers voorrang krijgen, staat er in de spits een lange rij wachtende auto’s tot diep in Rooswijk. Wie zegt dat dit niet gaat gebeuren in Westerkoog?” Toch is voorrang voor fietsers het juiste, langzaam verkeer voor snelverkeer: dat is logisch in woonwijken. Daarom zijn de plannen voor onze woonwijk zoals deze er nu liggen voor ons niet acceptabel.

Waarom een oproep gemaakt na de inspraakrondes? Voelt u zich niet gehoord?
,,Inderdaad. Wat is er overeind gebleven van onze voorstellen: onderzoek of je van de hele rondweg een 30 km/uur zone kan maken. Geef verkeer van rechts voorrang. Bovendien: waar is de derde inspraakavond gebleven die was beloofd? Waarom mocht er tijdens die avonden niet over de openstelling van de busbrug worden gesproken? Wat is er gebeurd met alle opmerkingen die er op grote vellen zijn geschreven?”

Het besluit is al genomen: brug gaat op termijn 24/7 open. Waarom toch in beroep?
,,Dat is nog maar de vraag. We hebben met wethouder Gerard Slegers gesproken. Die zei dat de openstelling pas een feit is als de hele coalitie akkoord gaat én er genoeg draagvlak is. Zolang er geen goede oplossing komt om de toenemende verkeersstroom goed af te handelen, zullen we er alles aan doen om ons te verweren tegen de volledige openstelling.”

Hoe zijn de reacties op uw flyeractie?
,,Er hebben zo’n 300 mensen gereageerd waarvan er drie tot vier niet eens waren met onze plannen. 60 mensen hebben door hun donatie van 25 euro voor een financiële basis gezorgd.”

Heeft u ook geflyerd in Westerwatering?
,,Nee. We richting ons op de eigen wijk, hoe vervelend de situatie voor Westerwatering is dat er nog steeds geen toekomstig bestendige ontsluiting voor deze woonwijk is. Los daarvan kijken we wel naar de ontwikkelingen in Westerwatering. En vinden dat ook daar een goede ontsluiting moet komen. Zeker als je kijkt naar de bouw van nieuwe woningen en bedrijvigheid als nieuwe hotels. Je moet als gemeente toch niet willen dat ook dit extra verkeer over onze rondweg moet rijden om bij de snelweg te komen? Wel hebben we contact gezocht met de voorzitter van de bewonersvereniging van Westerwatering. Een gesprek moet nog komen.”

Hoe komt u aan de genoemde cijfers op uw flyer? (op termijn 12.000 auto’s per etmaal)
,,Die komen van de gemeente. Hierbij is nog niet eens rekening gehouden de geplande extra op- en afritten van de A8 (bij het politiebureau) en groei in autoverkeer: dan worden het er nog veel meer. Volgens de plannen die er nu voorliggen gaan we van de 8000 auto’s die nu door onze wijk rijden naar 12.000 per etmaal. Zoveel verkeer over onze rondweg die ooit is opgezet om 3500 bewoners toegang te geven tot hun huis? De rondweg was oorspronkelijk aangelegd als toegangsweg door een wijk die bestaat uit hofjes… Niet als doorgaande route.”

Hoe kijkt u verder aan tegen de verkeerstoename door uw wijk?
,,Bedenk dat om vanuit Westerwatering naar de A8/A10 te komen via Westerkoog geen enkel stoplicht te bekennen is. Via de gebruikelijke huidige ontsluiting van die wijk zijn er minimaal veertien stoplichten. Dat geeft ons grote zorg van een aanzuigende werking op de verkeerstoename in onze wijk.”

Waarom is het zo’n issue busbrug ook in de spits open? Hij was een half jaar 24/7 open zonder problemen.
,,Dat komt doordat de openstelling in de zomer plaatsvond. Niet in de drukke wintermaanden. En wat dacht je van de overlast die toen ontstond in Westzaan? Als je 24/7 open serieus wil onderzoeken, moet je dat doen in een periode waarin de meeste mensen hun auto pakken. November, december.”

Vindt u dat de rondweg nu onveilig is? Wat ziet u als meest onveilige en moet anders?
,,Voor fietsers en voetgangers is het nu vooral gevaarlijk. En met de toename tot 12.000 auto’s per etmaal helemaal. Wij pleiten ervoor om de Westerkoogweg open te stellen met verdiept wegdek. We hebben met de Prinsenstichting gepraat of ze verhuizen als probleem zien. Als de gemeente een goed voorstel doet, is dat een optie. Maar nogmaals: ook dan moet er buiten Westerkoog om voor Westerwatering een goede ontsluiting komen. ”

Lekker voor de mensen die nu hun achtertuin aan het rustige fietspad hebben…
,,Toegegeven, het blijft lastig de huidige verkeersstroom door een woonwijk te leiden die daar niet op is afgestemd. We willen de gemeente er ook op wijzen alternatieven buiten onze wijk om te onderzoeken. Tot nu toe zijn er voor Zaanstad alleen oplossing die van noord naar zuid gaan: het wordt tijd voor toekomstbestendige oost-westverbindingen. Maar let wel; de weg binnendoor was vanaf het begin bestemd voor doorgaand verkeer.”

Wanneer bent u tevreden met de genomen maatregelen?
(het duo denkt ernstig na) ,,Als er door de gemeente daadwerkelijk planologisch goed gekeken wordt naar een toekomstbestendig ontsluiting van Westerkoog en Westerwatering. Met behoud van het groene karakter van de wijk. Als de 30 km/uur variant serieus wordt onderzocht, inclusief verkeer van rechts voorrang. En als er geen ‘broodje-aapverhalen’ zoals ‘Connnexxion heeft problemen met een 30 km/uur zone’ worden opgehangen. De hoogste baas van het vervoerbedrijf heeft ons verzekerd dat dit geen probleem is. De oplossing zoals die er nu ligt, gaat het niet worden voor ons. We zijn daar fel op tegen.”

Reageren op dit artikel kan door het sturen van een mail naar dkarten@rtvzaanstreek.nl Wie contact zoekt met de stichting kan mailen naar veiligwesterkoog@gmail.com

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Molenwerf 42 - 1541 WR Koog aan de Zaan - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl

HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)