'Out of the box' of wat zit er in die box

11-10-2021 14:45

'Out of the box' of wat zit er in die box

ZAANSTAD - Recentelijk zijn ongeveer 300 opslagboxen in Wormerveer gecontroleerd. Tijdens een gezamenlijke controle van de Omgevingsdienst, de Douane, de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie én de gemeente Zaanstad zijn speurhonden ingezet die gespecialiseerd zijn in het ruiken van explosieven en gevaarlijke stoffen. Vervolgens zijn er 27 september j.l. steekproefsgewijs en op basis van de bevindingen van de speurhonden 14 boxen geopend voor nadere controle.

Bij diverse boxen zijn verdovende middelen gevonden. Dan gaat het om vermoedelijk hash, xtc-pillen, morfine pleisters en slaappillen, cocaïne/crack en versnijdingsmiddel. Ook zijn er spullen gevonden die in verband kunnen worden gebracht met professionele hennepteelt. Deze goederen zijn in beslaggenomen en zullen worden vernietigd.

Uit onderzoek is gebleken dat opslaglocaties regelmatig anders in gebruik zijn dan bedoeld of het bestemmingplan toelaat. De verhuurders weten hierdoor niet altijd wat er zich precies in de boxen afspeelt. In ernstige gevallen leidt dit tot gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker of verhuurder van de locatie, maar ook voor omwonenden of naast liggende bedrijven. Denk hierbij aan brandgevaar of overlast door verkeerd of ander gebruik.

De gezamenlijke actie heeft een dubbel doel. Aan de ene kant het ontdekken en beëindigen van criminele activiteiten en aan de andere kant het nog weerbaarder maken van verhuurders. Met pandeigenaren wordt gekeken hoe de branche nog veiliger kan, door bijvoorbeeld het opstellen van een goed huurcontract. Ook door betalingen altijd via de bank te laten verlopen en geen zaken te doen zonder dat huurders hun ID-bewijs hebben overlegd, zorgt voor meer inzicht. Tot slot worden verhuurders geïnformeerd over de mogelijkheden voor het melden van vermoedens van overtredingen of crimineel gebruik van locaties. Mensen die vermoedens hebben kunnen altijd melding maken bij de gemeente, de politie of Meld Misdaad Anoniem.

Grote, landelijk opererende, verhuurders van opslagruimte besteden doorgaans ook zelf veel aandacht aan veiligheid. Zowel bij het aannemen van huurders als bij het beveiligen van panden en opslagruimtes gelden strenge veiligheidsmaatregelen. Samen met ondernemers zorgen we hiermee voor een weerbare branche.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl