'Vak K' krijgt groene licht voor avondklok

21-01-2021 17:42

'Vak K' krijgt groene licht voor avondklok

STREEK - Het was ooit toenmalig premier Ruud Lubbers die in 1992 het begrip Vak K ïntroduceerde bij de opening van de nieuwe vergaderzaal. Sedertdien is het een veelvuldig gebruik om de kabinetsleden aan te spreken met 'die van Vak K' en ook vandaag viel de term een aantal keren tijdens het debat over de voorgenomen avondklok.

Naar het zich 's middags al liet aanzien viel te verwachten dat een meerderheid van de Tweede Kamer in zou stemmen met het plan van het kabinet om een avondklok door te voeren. Hoewel aanvankelijk veel weerstand bestond tegen dit aangekondigde plan, D66 leek mordicus tegen, was er nu steun voor een motie die coalitiepartij D66 donderdag tijdens het Kamerdebat indiende. Die steun kwam van in ieder geval van VVD, CDA, ChristenUnie, SP en 50PLUS. Er was 'slechts' een maar: de partijen willen de aanvangstijd verschuiven van 20.30 naar 21.00 uur. Daar stemde het kabinet mee in. Later beginnen was geen optie. Naar verwachting zal de avondklok vanaf zaterdag of zondag van kracht zijn.

In de Tweede Kamer is en wordt nog flink gedebatteerd over de omstreden maatregel. Eerder stemde de Kamer in een motie nog tegen de invoering van de avondklok. Het demissionair kabinet is er van overtuigd dat de maatregel juist nu nodig is om de verdere verspreiding van het coronavirus en de besmettelijkere Britse mutatie een halt toe te kunnen roepen.

Er werd door meerdere partijen begrip getoond voor de noodzaak om harder in te grijpen, al vroegen zij zich ook af of een latere aanvangstijd van de avondlok mogelijk was. Geert Wilders (PVV) diende een motie in tegen de avondklok. Hij vindt dat D66 „ziel en zaligheid” verkoopt „voor een half uurtje later avondklok”. „Koehandel”, zo omschreef hij de stap.

Tijdens de stortvloed aan moties van diverse partijen werd menig spreekrecord gebroken. Kamervoorzitter Khadija Arib moest bijna tot vervelens toe vragen - regels zijn regels - of de motie voldoende ondersteunt wordt en zo ja, dan maakt deze deel uit van de beraadslaging. Voor het einde van de tweede termijn verliet de minister president het gebouw vanwege andere afspraken. Dit vanwege een overleg met Europese regeringsleiders. Zijn voorbeeld werd in de derde termijn gevolgd door minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen.

In de derde termijn werden de moties door de diverse ministers kort besproken. Daarop volgde de kreet 'de motie ontraden' en 'de motie aan het oordeel van de kamer over te laten'.Preses Khadija Arib dacht aansluitend slechts twee moties ter stemming te hoeven brengen (Wilders en Jetten), maar ook die van Klaver en Van Haga kwamen op tafel. De eerste twee werden aangenomen, de andere twee verworpen en zo kon de Kamervoorzitter om 18.35 uur met een tevreden gevoel de vergadering afsluiten.

EXTRA STEUN BEDRIJVEN
Naast deze maatregel maakten de ministers Wopke Hoekstra (Financiën), Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Bas van 't Wout (Economische Zaken) donderdag ook bekend dat het kabinet 7,6 miljard euro uittrekt voor bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. Dat geld komt boven op het reeds bestaande steunpakket, Zo komt er onder meer een regeling voor recent gestarte ondernemers en wordt de tegemoetkoming in de vaste lasten uitgebreid.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl