Aanbesteding Zaanbrug krijgt eindelijk vervolg

05-09-2020 12:20

Aanbesteding Zaanbrug krijgt eindelijk vervolg

STREEK Eind 2018 heeft de provincie Noord-Holland aan vijf geselecteerde marktpartijen gevraagd een aanbieding te doen voor de vernieuwing van de Zaanbrug. Dat leverde geen resultaat op. Nu is het september 2020 en lijkt er (bouw)licht aan de horizon te verschijnen.

Uiteindelijk leverden twee partijen een aanbesteding in medio 2019. Uit toetsing van deze aanbiedingen bleek dat geen van de partijen de werkzaamheden binnen de gevraagde voorwaarden en het maximale budget van 13,75 miljoen euro uit kunnen voeren. Omdat de provincie, de gemeenten Zaanstad en Wormerland en de twee marktpartijen mogelijkheden zagen om er samen uit te komen, gingen zij hierover met elkaar in gesprek. Dat leverde helaas geen resultaat op.

Inmiddels is er heel wat water door de Zaan gegaan en stellen de provincie Noord-Holland, Zaanstad en Wormerland voor aannemer Reimert Bouw en Infrastructuur uit Almere opdracht te geven de Zaanbrug daadwerkelijk te vervangen. Als de gemeenteraden van zowel Wormerland als Zaanstad zich kunnen vinden in de aanbesteding, zal de aannemer vanaf maart 2021 aan het werk gaan. De kosten zijn in de loop der jaren gestegen tot € 24,5 miljoen.

Aanbesteding Zaanbrug
De Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer dateert van midden jaren 60 van de vorige eeuw en kan de huidige en toekomstige verkeersstromen op en over de Zaan tussen Wormer en Wormerveer onvoldoende verwerken. Daarbij is de doorvaartbreedte te smal. Bewoners dachten en denken actief mee over de uitstraling van de nieuwe Zaanbrug.

Vaart in de Zaan!
Het vernieuwen van de Zaanbrug is onderdeel van het programma ‘Vaart in de Zaan!’ dat tot doel heeft de bevaarbaarheid van de vaarweg te verbeteren. De Zaanbrug verbindt Wormer en Wormerveer en is eigendom van de gemeenten Zaanstad en Wormerland.
Door vergroting van de doorvaartbreedte van de Zaanbrug van 12 naar 16,5 meter en een hogere vrije doorvaarthoogte blijft in de toekomst een vlotte en veilige doorvaart van het scheepvaartverkeer gegarandeerd.

Weer 80 jaar mee
Partijen zien met het vervangen van de Zaanbrug dat deze weer 80 jaar mee zal kunnen. Daarmee wordt de verkeersafwikkeling voor fietsers en voetgangers veiliger. Bovendien verbetert de doorvaart op de Zaan omdat scheepvaart de nieuwe brug sneller kan passeren. Hierdoor hoeft het wegverkeer minder lang te wachten voor de brug.


Over de verdeling der kosten zag ongetwijfeld nog het nodige gediscussieerd gaan worden.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl