Aanpak Thorbeckeweg richting definitieve voorkeursvariant

Gepubliceerd: 04-06-2019 14:06

Aanpak Thorbeckeweg richting definitieve voorkeursvariant

ZAANDAM - Inwoners kunnen vanaf vandaag reageren op het voorkeursontwerp Aanpak Thorbeckeweg. Tot en met vrijdag 19 juli kan iedereen reageren op het ontwerp zoals beschreven in de planstudie. De documenten staan op www.thorbeckeweg.zaanstad.nl

Het voorkeursontwerp Thorbeckeweg betekent op hoofdlijnen:
- een onderdoorgang bij de Vijfhoekkruising voor het oost-west verkeer met een kortere en veiligere oversteek voor fietsers en voetgangers, en waar mogelijk busstroken voor het openbaar vervoer;
- een nieuwe T-aansluiting op de Thorbeckeweg ter hoogte van busbrug De Vlinder. Dit zorgt voor een centralere entree van de Achtersluispolder voor het autoverkeer en een directere en snellere verbinding voor gebruikers van het openbaar vervoer;
- het afsluiten van de Westkolkdijk dat ervoor zorgt ervoor dat het verkeer op de Thorbeckeweg naar de A8 beter doorstroomt.

Groei verkeersdrukte
De komende jaren neemt het verkeer op de Thorbeckeweg in Zaandam, het kruispunt bij de Vijfhoek en het kruispunt bij bedrijventerrein de Ambacht, toe. Dit komt mede door de toekomstige groei van het verkeer uit de woningbouwontwikkelingen rondom Zaandam centrum, het Hembrugterrein. Maar ook de uitbreidingsplannen van de bedrijventerreinen Hoogtij en Zuiderhout.

Planstudie
De afgelopen periode is gewerkt aan een planstudie. In de planstudie is een voorlopige voorkeur voor een oplossing uitgewerkt tot een gedetailleerd ontwerp. Ook is de haalbaarheid en maakbaarheid van het voorkeurontwerp onderzocht en is gekeken naar luchtkwaliteit, geluid, flora en fauna en bodem. Omwonenden en belanghebbenden kunnen reageren op het voorkeursontwerp. De reacties worden gebruikt om het ontwerp definitief te maken.

Reageren
Reageren kan via deze website of schriftelijk door een brief te sturen naar de Vervoerregio Amsterdam, t.a.v Jasper Hink, o.v.v. reactie voorkeursontwerp Thorbeckeweg, Postbus 626, 1000 AP Amsterdam.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl