Aanscherping coalitieakkoord Zaanstad, terugkeer Hans Krieger

Gepubliceerd: 18-10-2019 13:10

Aanscherping coalitieakkoord Zaanstad, terugkeer Hans Krieger

ZAANSTAD - Het huidig coalitieakkoord wordt op een aantal beleidsterreinen aangescherpt naar aanleiding van de onderhandelingen. De wensen van de nieuweling in de coalitie, Groen Links, moeten in het akkoord worden verwerkt.

Deze wensen hebben ook financiële effecten en opgenomen in de begroting 2020. In de komende week worden de onderhandelingen voortgezet en de financiële effecten in de begroting verwerkt. Met als doel mee te nemen naar de begrotingsbehandeling in november. De onderhandelaars moeten de resultaten van de gesprekken ook nog afstemmen met hun achterban.

Namen uitgelekt
De onderhandelaars betreuren het dat de namen van de kandidaat wethouders via de media zijn uitgelekt. Groen Links kiest ervoor om pas bij de presentatie de berichten uit de media formeel te bevestigen. Die berichten houden in dat Wessel Breunesse de kandidaat wethouder van deze partij zou zijn. Groen Links kiest ervoor om pas bij presentatie coalitieakkoord hun kandidaat-wethouder te presenteren.

Terugkeer Krieger
De VVD heeft bij monde van de fractievoorzitter Stephanie Onclin bevestigd dat Hans Krieger terugkeert in het college. Voor de zomer heeft Krieger zijn functie neergelegd toen er een scheuring optrad binnen de VVD. Daardoor raakte het college zijn hele smalle meerderheid kwijt.

De portefeuilles van de wethouder worden herschikt over het nieuwe team. Het is daarbij niet de bedoeling dat de hele boel op zijn kop gaat, maar er wel een evenwichtige verdeling van de taken komt.

Met Democratisch Zaanstad wordt gesproken over een apart akkoord met de voor hen belangrijke punten. Waaronder het contact met de burgers, de bestuurscultuur, democratische vernieuwing en de organisatieontwikkeling van de gemeente. Deze punten worden niet opgenomen in het coalitieakkoord. 

Mogelijk wordt er ook met de SP een aanvullend akkoord gesloten.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl