Aantal WW-uitkeringen landelijk gedaald

Gepubliceerd: 20-05-2021 8:05

Aantal WW-uitkeringen landelijk gedaald

STREEK - In april daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 5,6%. In onze regio (Zaanstreek-Waterland) is dat 4,5%. De daling was in Noord-Holland Noord (-5,0%) iets sterker dan in Zuid-Kennemerland en IJmond (-4,8%). Dat komt voornamelijk door de WW-afname in de (grote) sectoren horeca en uitzendbedrijven in Noord-Holland Noord.

Nederland telt veel werknemers in administratieve beroepen. Ook hier is het afgelopen jaar werkgelegenheid verloren gegaan, zo blijkt uit de Barometer economisch-administratieve beroepen van UWV. Toch zijn er wel verschillen. In administratieve beroepen waarvoor een hoger opleidingsniveau vereist is, was de daling in werkgelegenheid beperkt. Daar staat tegenover dat in veel administratieve beroepen op lager of middelbaar niveau veel werkgelegenheid verloren ging.

Afname administratieve vacatures
Deze landelijke tendens ziet UWV ook in noordelijk Noord-Holland terug. Ten opzichte van februari 2020 nam het aantal WW-uitkeringen in economisch-administratieve beroepen bij hoger opgeleiden toe met slechts 2%. Bij werknemers op middelbaar niveau was de stijging al 13%. Ook het aantal vacatures in economisch-administratieve beroepen liep in noordelijk Noord-Holland sterk terug. In de tweede helft van 2020 was de vraag naar receptionisten en administratief medewerkers (beroepen waarin overwegend een lager opleidingsniveau gevraagd wordt) ongeveer twee derde van de vraag in de tweede helft van 2019. De vraag naar beleidsadviseurs en boekhouders (beroepen met een hoger opleidingsniveau) nam in deze periode juist toe.

Wisselend perspectief
Economisch-administratieve functies komen in veel verschillende sectoren voor. De arbeidsmarktkansen variëren onderling dan ook sterk. De kans op een baan voor administratief ondersteuners in technische beroepen, zoals productieplanners en calculators, is overwegend goed. Voor receptionisten en baliemedewerkers in het bankwezen zijn de kansen minder gunstig. Daarnaast zijn er groepen die duidelijk onder de coronacrisis hebben geleden, zoals reisadviseurs, hotelreceptionisten en transportplanners. Voor deze laatste groepen is de verwachting dat de situatie na de coronacrisis weer wat zal verbeteren.

Overstappen
UWV heeft in kaart gebracht in welke beroepen mensen met een administratieve achtergrond terecht zijn gekomen, de zogenaamde overstapberoepen. Het betreft overstappen die mensen de afgelopen jaren hebben gemaakt en die op dit moment betere baankansen bieden, zoals de functies medewerker klantcontact en helpende in de zorg. Het overzicht is bedoeld ter inspiratie voor werkzoekenden die zich breder willen oriënteren op de arbeidsmarkt.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl