Achter feiten aanlopen bij kamerverhuurperikelen

Gepubliceerd: 11-03-2020 10:03

Achter feiten aanlopen bij kamerverhuurperikelen

ZAANSTAD - Op het Ruitenveen wordt een eensgezinswoning omgebouwd zodat deze geschikt wordt voor kamerbewoning. In de woning worden negen units gerealiseerd om te verhuren. Voor een drietal bewoners van de buurt reden om in te spreken in de raad en hun zorg uit te spreken over deze ontwikkeling die in hun ogen ongewenst is.

De bewoners vragen aan de raad om handhaving van de regels die voor de bewoners zelf ook gelden. Klaarblijkelijk gelden deze regels nog niet voor de nieuwe eigenaren aangezien al meer dan 20 huizen op deze manier in de Westerwatering zijn omgebouwd.

Naast de omzetting van huizen naar Kamerunits is er in toenemende mate sprake van verhuur via AirBnB. Beide ontwikkelingen versterken de problemen.

Voor de PVV, de POV en VVD aanleiding om een rondvraag te stellen over deze ontwikkeling. In de laatste raadsvergadering is deze rondvraag niet behandeld vanwege tijdsgebrek. Gezien het actuele karakter van het probleem is er volgens genoemde fracties geen tijd om op de volgende raad te wachten.

De VVD vraagt om maatwerk. ‘De splitsing in de Westerwatering is ongewenst terwijl een verbod hierop het bouwen op het achtererf in Westzaan ook zou blokkeren wat daar wel gewenst is.’

Wethouder Mutluer geeft aan deze ontwikkeling ongewenst te vinden. ‘Het college is bezig om beleid op te stellen dat voor de zomer klaar moet zijn. Dit wordt opgenomen in de huisvestingsverordening.’

In de tussentijd heeft het college geen middelen om de splitsing tegen te houden. Zij vraagt de raad om hulp bij dit probleem, aangezien er nu actie nodig is. Deze hulp bestaat uit het vrij maken van middelen bij de voorjaarsnota aangezien er nu onvoldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar is om snel tot maatregelen en/of herziening van het bestemmingsplan te komen.

Een plicht om zelf een gekochte woning ook te gaan bewonen is bij bestaande bouw (nog) niet mogelijk, dit in tegenstelling tot nieuwbouw. Een dergelijke verplichting moet door de landelijke politiek worden vastgelegd in wet- en regelgeving. Dat gaat nog wel even duren zo is de algemene opinie.

In de praktijk loopt de gemeente achter de feiten aan. Woningen zijn al verkocht, verkamerd en verhuurd voordat hiervoor een vergunning wordt aangevraagd.

Gezien de belangen voor eigenaren en mogelijke verhuurders is dit een onderwerp dat niet in de openbaarheid besproken zou moeten worden. De POV geeft, bij monde van Harrie van der Laan, aan hiertoe bereid te zijn. Dit is nogal bijzonder omdat deze partij in zijn algemeenheid een broertje dood heeft aan geheimhoudingen.

Rosa pleit voor een sluitend beleid om deze excessen tegen te gaan: ‘Er wordt misbruik gemaakt van de schaarste op de markt.’

Volgens de wethouder heeft het tegengaan van deze excessen prioriteit. Zij kan niet alle maatregelen in openheid bespreken omdat andere partijen meeluisteren, kijken of lezen. Spoed is geboden aangezien aanvragen die vandaag worden ingediend moeten worden afgehandeld volgens de regels die vandaag gelden, maatregelen in de toekomst hebben daar geen invloed op.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl