Agora kiest voor helderheid

15-03-2020 13:52

Agora kiest voor helderheid

ZAANSTAD - Hoewel het kabinet pas vanavond crisisberaad heeft is er bij Agora al een besluit genomen over het al dan niet sluiten van haar gebouwen. 'Na zorgvuldige afweging heeft het bestuur van Agora besloten om, vooruitlopend op een eventuele beslissing van de overheid, alle Agora-scholen van maandag 16 maart t/m woensdag 18 maart te sluiten. Dit betekent dat wij de komende drie dagen geen onderwijs bieden en geen kinderen opvangen' zo laten Taco Keulen Rien Spies namens het College van Bestuur van Agora zojuist weten.

Deze sluiting acht het College noodzakelijk om zich goed te kunnen voorbereiden op een eventuele langdurige sluiting van de scholen in Nederland. Agora zal deze dagen gebruiken om mogelijkheden van thuisonderwijs te onderzoeken en te organiseren.

Keulen en Spies c.s. hebben de diverse punten meegewogen in het besluit over te gaan tot sluiting. 'Vanavond heeft het kabinet crisisberaad. Wanneer wij wachten op de uitkomst hiervan kunnen wij u niet tijdig informeren en kunt u geen maatregelen treffen. Ongeacht de uitkomst van het crisisberaad gaan de Agora-scholen de komende drie dagen dicht. Veel ouders houden hun kind al thuis. Er zijn veel medewerkers afwezig, waardoor veel groepen al naar huis gestuurd moeten worden.'

Vrijdag werden bij de Hoeksteen in Krommenie bijv. al drie klassen Bovenbouw heengezonden.

Agora wil zich als school zorgvuldig voorbereiden op thuisonderwijs wanneer een landelijke sluiting van alle scholen volgt. Binnen de scholen van Agora maken veel kinderen gebruik van voor- en naschoolse opvang en peuterspelen. 'Onze opvangpartners beraden zich op mogelijkheden voor opvang gebaseerd op richtlijnen die vandaag op landelijk niveau worden opgelegd. Zij zullen daarover zo spoedig mogelijk met hun klanten communiceren.'

Thuisonderwijs
De komende dagen komen de teams bijeen op de scholen om continuïteit van onderwijs zo goed mogelijk te waarborgen en te organiseren. Betrokkenen zullen hierover zo spoedig mogelijk bericht krijgen.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl