Alle vrijwilligersinitiatieven in Zaanstad in een oogopslag

14-01-2022 10:29

Alle vrijwilligersinitiatieven in Zaanstad in een oogopslag

ZAANSTAD - Vrijwilligers in Zaanstad zijn er legio. Op tal van gebieden. Hoe krijg je die bij elkaar? Hoe komen zij te weten wat er speelt? Alle Zaanse vrijwilligersorganisaties en inwoners die iets voor hun wijk, buurt of stad willen betekenen, kunnen nu terecht op de website voorjewijkie.nl.

Het motto dat hoort bij dit geheel is 'Initiatieven zichtbaar maken, elkaar inspireren en subsidie aanvragen op één plek'. Een greep uit de initiatieven in de stad die aandacht en versterking verdienen? Groene oases aanleggen, ontmoeting op de wijkboerderij, leren over de natuur of wereldlichtjesdag. Sinds 1 januari 2022 kunnen alle Zaanse vrijwilligersorganisaties en inwoners die iets voor hun wijk, buurt of stad willen betekenen, terecht op de website voorjewijkie.nl. Ook kunnen vrijwilligers(organisaties) via deze site financiële ondersteuning aanvragen. Met voorjewijkie.nl wil Zaanstad initiatieven versterken en beter zichtbaar maken. Deze website sluit aan op de ambitie van de visie op vrijwillige inzet (2016-2018 en verder) waarin de wens voor een gezamenlijk platform al werd uitgesproken.

Het is Rita Noordzij, wethouder Vrijwilligers en Dienstverlening, die enthousiast uitlegt dat het nu eindelijk mogelijk is voor de inwoners om op één plek van elkaar te leren, elkaar te inspireren of een initiatief te steunen. "Deze behoefte bestaat al jaren. Vrijwilligers(organisaties) kunnen hier nu ondersteuning op maat krijgen. Een plek waar vraag en aanbod aan elkaar wordt verbonden. Een mooie ontwikkeling!”

Subsidie aanvragen
Vrijwilligersorganisaties en inwoners kunnen op de website vragen om financiële ondersteuning. Door initiatievensubsidie aan te vragen of door een matchfunding op te starten.
- Initiatievensubsidie is bedoeld voor een initiatief of vrijwilligersorganisatie die iets bijdraagt aan maatschappelijke vraagstukken in de stad of de wijk. Bijvoorbeeld kansengelijkheid, duurzaamheid, eenzaamheid of armoede. Aan deze regeling zit een ‘eis’: het subsidiebedrag is maximaal 3.000 euro. Alle criteria zijn op de website te vinden.
- Matchfunding is een combinatie van crowdfunding en subsidie. Als de indiener van de aanvraag kan aantonen dat er genoeg draagvlak is voor het plan, dan subsidieert de gemeente de helft van het bedrag dat nodig is. Met een maximum van 5.000 euro. De indiener kan draagvlak aantonen door te laten zien dat de helft van het bedrag zelf op te halen is en als er minimaal 15 supporters (donateurs of vrijwilligers) zijn. Het opzetten van een campagne is onderdeel van de matchfunding.

Al toegekende subsidies en culturele activiteiten
Met de nieuwe initiatievensubsidie vervalt de huidige subsidieregeling ‘Vrijwilligers- en herdenkingsactiviteiten. Er is wel een overgangsregeling. Wie al in 2021 een (structurele) subsidieaanvraag heeft ingediend, houdt daar in 2022 recht op. Wie van deze regeling gebruik maakte, is geïnformeerd over de nieuwe ondersteuning van initiatieven. Ook voor culturele activiteiten wordt voorjewijkie.nl de plek om subsidie aan te vragen of een initiatief te promoten.

Online informatiebijeenkomsten
Op woensdag 19 januari 2022 van 16.00 uur tot 17.30 uur en dinsdag 25 januari 2022 van 20.00 uur tot 21.30 uur kunnen vrijwilligers(organisaties) meer te weten komen over het platform en de (subsidie)regelingen. In verband met de coronamaatregelen zijn de bijeenkomsten online. Aanmelden voor een van de informatieavonden kan via dit formulier.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl