Begroting 2019-2022: waar geeft gemeente Zaanstad geld aan uit?

Gepubliceerd: 29-09-2018 9:09

Begroting 2019-2022: waar geeft gemeente Zaanstad geld aan uit?

ZAANSTAD – De eerste begroting van het nieuwe college van Zaanstad is een feit. Onder de titel Werken aan het Zaanstad van morgen werd de begroting voor 2019-2022 gepresenteerd door wethouder Financiën Hans Krieger. Waar gaat het geld van de burgers onder meer naar toe?

  • De veilige stad: extra investeren in handhaving en tegengaan ondermijning. Er wordt € 850.000 in 2019 en ruim € 1 miljoen vanaf 2020 vrijgemaakt voor het Interventieteam (gebiedsgerichte integrale handhaving Czarinastraat). Geldt dat ook gebruikt wordt om de aanpak om drugswoningen te sluiten.
  • De welvarende stad: investeren in cultuur, toerisme en onderwijs. De Zaanse Schans trekt steeds meer bezoekers. Om die stroom op lange termijn in goede banen te leiden wordt de komende twee jaar €150.000 vrijgemaakt.
  • De (welkome) toerist krijgt een forse verhoging van de toeristenbelasting voor z’n kiezen: die gaat van € 3,00 naar € 7,00 per persoon per overnachting.
  • Vooruitlopend op een nieuwe cultuurvisie wordt voorgesteld extra geld beschikbaar te stellen voor de huisvesting van Fluxus in het Verkadegebouw (€125.000,-). De gemeente ziet graag dat de Fluxus, samen met de Bieb en andere partners, daar samenwerkt aan een stabiel cultureel aanbod.

Prettig wonen: investeren in de stad van 2040.
Met MaakZaanstad werkt de gemeente aan de toekomst van Zaanstad. MAAK.Zaanstad kreeg van het vorige college al structureel €750.000 extra om te kunnen anticiperen op de groei van de stad, vanaf 2020 wordt dit €1 miljoen.

Gemeente Zaanstad zet in op 1000 nieuwe woningen per jaar en wil blijven investeren in de kwaliteit van bestaande woningen. Met de groei neemt ook de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen toe. Het college houdt hier rekening mee en heeft het budget in het zogeheten Investeringsfonds verruimd met € 0,5 miljoen extra per jaar vanaf 2021.


  • Om de toename van de zorgkosten en Jeugdzorg af te kunnen dekken wil het college voor de eerste twee jaar extra budget beschikbaar stellen in 2019 circa € 5,5 miljoen en in 2020 € 3 miljoen om daarna binnen budget uit te komen.
  • Voor het voorkomen, terugdringen of stabiliseren van armoede in de Zaanse huishoudens wordt in de begroting € 1,6 miljoen extra beschikbaar gesteld.
  • Voor de wijken Peldersveld en Poelenburg komt structureel € 600.000 beschikbaar om het actieplan na 2018 een vervolg te kunnen geven
  • De jaarlijkse bijdrage aan de stichting Zaanse Dierenzorg wordt verhoogd met €25.000.
  • De komende vier jaren investeert gemeente Zaanstad € 10 mln. in het verduurzamen van de eigen gebouwen, onderwijsgebouwen en het wagenpark.

De komende weken spreken de raad en het college verder over de begroting. De vaststelling vindt plaats tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 13 november.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl