Beleidsplan moet zorgen voor gezonder, groener en duurzamer Zaanstad

22-01-2021 13:42

Beleidsplan moet zorgen voor gezonder, groener en duurzamer Zaanstad

STREEK - Omdat Zaanstad binnenstedelijk blijft groeien is het van belang dat de 'longen' van de stad en streek extra aandacht krijgen. Om die reden heeft het college van burgemeester en wethouders het nieuwe bomenbeleidsplan ‘Bomen, de longen van Zaanstad’ aan de gemeenteraad aangeboden. Belangrijkste uitgangspunt in dat plan een groener Zaanstad waar waardevolle bomen de ruimte krijgen om te groeien tot sterke en grote bomen.

Wethouder Openbare Ruimte, Gerard Slegers weet dat Zaanstad binnenstedelijk groeit. 'Dat betekent meer woningen, voorzieningen en wegen op hetzelfde grondgebied. Tegelijkertijd werken we aan een klimaatbestendige stad. De rol van bomen hierin is groot; ze geven lucht door CO2 om te zetten in zuurstof, ze houden het water vast, geven schaduw bij hitte en zorgen voor het afvangen van fijnstof. En ze zorgen voor een aangename omgeving. We willen meer kwaliteit en dat doen we door goed te zorgen voor ons huidige bomenbestand en het planten van grote(re) bomen.'

Zaanstad is al langere tijd bezig met een inhaalslag om oude en zwakke bomen te vervangen. Dat kan niet altijd en overal op steun in de gemeente rekenen. Aan de Leeghwaterweg en De Weer zijn op dat gebied flink wat discussies gevoerd en worden nog altijd gevoerd.

Het bomenbestand slonk behoorlijk in door de massale kap vlak na WO II. De bomen die daarna zijn geplant, zijn van slechte kwaliteit. Omdat ze in een te natte grond staan of in een te kleine plek waardoor er onvoldoende ruimte is voor de wortels. Kappen van bomen is daarom soms onvermijdelijk. Op dat gebied is de gemeente volgens velen al eens de fout ingegaan bij vergunning voor de kap van 44 populieren langs de Leeghwaterweg in Zaandam. Dat kappen is nog niet gedaan (slechts één exemplaar sneuvelde), maar de vergunning is niet ingetrokken.

Met het nieuwe Bomenbeleidsplan wil de gemeente investeren in een gezonder, groener en duurzamer Zaanstad. Waar bomen de ruimte krijgen om goed te kunnen uitgroeien. Het bomenbeleidsplan kent drie uitgangspunten: bestaande bomen zoveel mogelijk behouden, de huidige boomstructuren versterken en investeren in kwaliteit.

Samen met inwoners
Zaanstad voerde meerdere gesprekken met inwoners voor en tijdens het uitwerken van het bomenbeleidsplan. Zo is er onder het Zaanpanel een enquête uitgezet (met meer dan 1.000 deelnemers). De antwoorden zijn gebruikt bij het maken van beleidskeuzes. Het betrekken van inwoners bij projecten aan de riolering, weginrichting of nieuwbouwontwikkeling, blijft de gemeente ook in de toekomst doen. “We blijven met inwoners in gesprek over de gevolgen en de mogelijkheden voor de bomen in de buurt. We denken met dit nieuwe bomenbeleidsplan voor nu en de komende 30 jaar te werken aan een groener en gezonder Zaanstad dat bijdraagt aan een oplossing voor de gevolgen van klimaatverandering. Waar onze inwoners op mooie groene plekken kunnen recreëren,” vertelt wethouder Slegers.

Het college vraagt de gemeenteraad van Zaanstad in te stemmen met het bomenbeleidsplan 2020-2050. Meer informatie over bomen in Zaanstad en het gehele bomenbeleidsplan zijn te vinden op Buitengewoon.Zaanstad

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl