Bestuurlijke vernieuwing bij Saenden

07-07-2021 10:06

Bestuurlijke vernieuwing bij Saenden

WORMERVEER - Dat het bij de club achter station Wormerveer crescendo gaat mag als bekend worden geacht. Het danig versterkte vlaggenschip van Saenden zal komend seizoen ongetwijfeld de hoofdrol opeisen in de derde klasse. Een club is meer dan alleen elftallen. Om een vereniging te kunnen laten functioneren is er een bestuur nodig. Aan dat front zijn er bij de Wormerveerders wat wijzigingen te melden. Maar mogelijk de grootste ingreep is de overgang van een RKVV naar een VV.

In een bericht aan de leden laten Ron Rijkers en Wim IJsseldijk weten dat er de afgelopen maanden is gewerkt aan bestuurlijke vernieuwingen bij Saenden. 'Dit traject is ingezet om de huidige bestuurlijke gang van zaken te wijzigen vanwege de invoering per 1 juli 2021 van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) en het feit dat er teveel werd gedaan door met name Rob Vet en Ron Rijkers, dit maakt de club te afhankelijk.'  

Om toekomstbestendig te zijn moest er een nieuw organigram worden gemaakt waarin de vereniging met alle geledingen vertegenwoordigd is. Er is inmiddels ook een concept Missie- (daar waar de club voor staat) en Visie (waar de club voor gaat) document dat allereerst door het nieuwe bestuur geaccordeerd moet worden alvorens de ALV dit bekrachtigen kan.

Door de invoering van de WBTR is het noodzakelijk om de statuten aan te passen naar deze wet. Er is inmiddels ook een conceptmodel voor de Statuten gereed dat eerst door het bestuur en daarna door de ALV akkoord moet worden bevonden. Een gevolg hiervan is dat ook het Huishoudelijk Reglement aangepast moet gaan worden. 'Dit heeft geen haast' aldus het duo.

Vanaf 1 juli 2021 bestaat het bestuur uit negen leden. Een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter Ron Rijkers nog tot de ALV 2022 (wordt dus vacature), secretaris Jos Koster (wordt vervangen per begin 2022 door Irma Borst) en penningmeester Kees Jan Fijma ook tot de ALV 2022 (nog een vacature), een vertegenwoordiger van de damescommissie in de persoon van Suzanne Nelen / Eric Vonk, de overige seniorencommissie Dennis Hollander, voetbaltechnische commissie Tom Jansen (selectie), jeugdcommissie Rick Vet, kantinecommissie Bianca Muilwijk (inkoop Tiny Vet) en de terrein- en opstalcommissie vertegenwoordigd door Rob Vet.

Op 1 juli j.l. is er een z.g. kick off geweest om met het nieuwe bestuur conform de nieuwe statuten (bestuurlijke afspraken inclusief de WBTR) te kunnen starten. Beslissingen worden dan door het hele bestuur, dus door vertegenwoordigers van de hele club, genomen en nagekomen. Deze worden getoetst aan de Missie en Visie van vv Saenden en de begroting.

De komende tijd zal worden benut om de komende vacatures in te vullen, de Statuten en de Missie en Visie tot een definitief document te maken en een nieuw concept Huishoudelijk Reglement te maken. Saenden zal door deze nieuwe structuur een open cultuur krijgen waardoor de hele vereniging weet waarvoor, waarom en hoe beslissingen worden genomen. 


Op de foto van Peter Seijmour doelman Melvin Bruijn in actie tijdens de Zaanstad Cup


Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl