Bewoners dupe van werkwijze gemeente

Gepubliceerd: 09-09-2019 14:09

Bewoners dupe van werkwijze gemeente

ZAANSTAD - Donderdag 5 september heeft de gemeenteraad van Zaanstad zich gebogen over het proces dat heeft geleid tot de situatie rondom de basisschool de Toermalijn in Wormerveer.

Deze school is toe aan nieuwbouw, na een moeizaam proces is gebleken dat nieuwbouw op de huidige locatie aan de Marktstraat in Wormerveer niet haalbaar is.

De raad heeft zich afgelopen donderdag met name gebogen over de hele gang van zaken waarbij de belangen van omwonenden zijn ondergesneeuwd in de ambities om op die plek een nieuwe school neer te zetten.

De familie Heinen, die woont op het Krommenierpad in Wormerveer op een perceel dat grenst aan de school, hield aan het begin van de raadsvergadering een emotioneel pleidooi over de hele gang van zaken.

Uit de discussie met de raad kwam naar voren dat de belangen van deze familie onvoldoende in acht genomen zijn en ondergeschikt gemaakt aan het uiteindelijke doel om te komen tot nieuwbouw voor de school. In de plannen werd doodleuk een nieuw schoolgebouw neergezet, ten dele op grond dat in eigendom van de familie Heinen is. Bezwaren hielpen niet, uiteindelijk heeft de Raad van State dit geschil moeten beslechten.

Burgemeester Jan Hamming sprak zijn verwondering uit dat hij meerdere van dit soort langlopende dossiers aantrof op het moment dat hij aantrad in Zaanstad.

Dit getuigt in zijn optiek niet van een houding die recht doet aan de belangen van burgers én het getuigt niet van een oplossingsgerichte wijze van werken door de gemeente.

Wel stelde hij vast dat met name op de afdeling Juridische Zaken er inmiddels een andere wind waait waarbij eerder gezocht wordt naar een oplossing samen met de burger in plaats dat de afdeling structureel tegenover de burger gaat staan.

Leden van wat nu nog de oppositie is sprake zich duidelijk uit dat er van wethouders verwacht mag worden dat zij pal gaan staan voor de burger, ook als het ambtelijk apparaat andere prioriteiten wil stellen.

De Burgemeester heeft toezeggingen gedaan dat de raad geïnformeerd zal gaan worden over de voortgang van het proces waarbij de belangen van de burger centraal gesteld zullen worden. Wel gaf hij aan dat in complexe gevallen een gang naar de rechter niet kan worden vermeden.

Nu de nieuwbouw van de Toermalijn op de Marktstraat geen optie meer is gloren de volgende problemen al aan de horizon. De nieuwe locatie voor het schoolgebouw aan het Noordeinde in Wormerveer ligt binnen de geurcontouren van Gerkens Cacao aan de andere kant van de Zaan in Wormer. De juristen van deze multinational zullen niet achterover gaan leunen aldus Harrie van der Laan. Ook de bewoners van de Zeeheldenbuurt in Wormerveer hebben hun zorg al uitgesproken over de voorgenomen nieuwbouw, wat gaat dat voor gevolgen hebben voor de funderingen van hun vooroorlogse woningen.

De raad heeft het college gevraagd na te gaan of de eventuele koop van het huis van de familie Heinen door de gemeente kan worden onderzocht.

Daarmee zou dit dramatische dossier voor deze familie definitief kunnen worden gesloten.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl