Bijna energieneutraal: van EPC naar BENG

16-10-2020 12:47

Bijna energieneutraal: van EPC naar BENG

STREEK - Voor het geval het u als inwoner ontgaan is het bericht dat de de gemeente Zaanstad tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal wil zijn. En in 2050 ook circulair met een gezonde leefomgeving voor mens en dier. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Tot 2040 moeten er zo’n 20.000 huizen bijkomen. Met de Zaanse BENG-norm komen er alleen toekomstbestendige woningen van kwaliteit.

De gemeente streeft naar een soepele overgang van de Zaanse EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) naar de Zaanse BENG. Vandaar dat alle vergunningaanvragen voor nieuwbouw vanaf 1 januari 2021 aan nieuwe duurzaamheidsnormen moeten voldoen. Namelijk aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). De gemeente Zaanstad scherpt de BENG norm voor woningbouw aan. De nieuwe normering BENG vervangt de EPC-regeling als meetinstrument.

BENG kent drie normen in plaats van één. Die moeten al onderdeel zijn van het ontwerp van het gebouw. Net zoals bij de EPC-norm heeft Zaanstad deze normen voor de woningbouw aangescherpt. Meer informatie staat op www.zaanstad.nl, zoekwoord ‘beng’.

Het ontwerp van de nieuwe verordening Fysieke leefomgeving Zaanstad ligt ter inzage. U vindt deze via www.zaanstad.nl met zoekwoord ‘beng’. Wie papieren stukken wil inzien, dient het contactformulier op de website in te vullen, dan nemen medewerkers contact op. Iedereen mag een zienswijze indienen. Dat per e-mail aan beng@zaanstad.nl. Volgens planning zal de gemeenteraad de gewijzigde verordening op 17 december 2020 vaststellen.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl