Biomassacentrale of toch geothermiecentrale?

Gepubliceerd: 26-11-2020 9:11

Biomassacentrale of toch geothermiecentrale?

ZAANSTAD - Een biomassacentrale is een grote, effectieve kachel. Er wordt - zo wil het ideaal verhaal - lokaal snoeiafval verbrand. De warmte die dat oplevert gaat via een netwerk van leidingen naar de woningen die het als warmte en warm water gebruiken. Op zich lijkt dat heel logisch. In Zaanstad aan de Pascalstraat tussen het ZMC en het Pascalcollege is het bedrijf Bio Forte de uitbater van een biomassacentrale. Het bedrijf heeft meerdere kleinschalige, duurzame biomassacentrales in Nederland. In Zaanstad verschillen de meningen over het nut van die nieuwe manier van energie opwekken.

Vanavond zal de gemeenteraad in vergadering bijeenkomen. Tijdens die vergadering zullen vijf partijen een motie indienen. Democratisch Zaanstad (Jos Kerkhoven), CDA (Marc Wit), POV (Harrie van der Laan), SP (Roland van Braam) en Partij v.d. Dieren (Melchior Mattens) zijn de ondertekenaars van die motie

Met z'n vijven constateren zij dat de biomassacentrale aan de Pascalstraat het verbranden van hout gebruikt voor het verwarmen van het warmtenet, maar ook dat biomassa niet bijdraagt aan de klimaatdoelstelling.  'Omdat het verbranden van biomassa zoveel CO2 meer uitstoot dan het verbranden van gas; de tijd tussen het vrijkomen van CO2 door verbranden en weer opnemen van CO2 door groei lang is. De luchtkwaliteit te lijden heeft onder de uitstoot van (ultra) fijnstof en stikstof door biomassacentrales.' 

Inmiddels is ook bekend dat uit onderzoek is gebleken dat het verbranden van biomassa negatieve gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit en volksgezondheid. Ook het RIVM heeft gewaarschuwd voor de gezondheidsgevolgen voor mensen met astma, COPD en hart- en vaatziekten. Daarnaast hebben verschillende wetenschappers aangegeven dat een op hout gestookte biomassacentrale zorgt voor een hogere CO2-uitstoot in vergelijking met een op gas gestookte biomassacentrale.

Dat alles bij elkaar doet het vijftal partijen het college verzoeken in kaart te brengen wat de financiële en juridische gevolgen zullen zijn, wanneer besloten wordt tot het stoppen met het verbranden van hout in de Biomassacentrale en de centrale om te bouwen tot het verbranden van gas en de raad voor het einde van het eerste kwartaal 2021 te informeren over de uitkomsten. Tevens is het verzoek om voor de zomer 2021 de haalbaarheid van een geothermiecentrale (incl. realisatietermijn, locatie, energie-efficiëntie en kosten) terug te koppelen naar de raad.
Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl