Blauw Wit W nieuwe stijl: de jeugd aan de macht

11-06-2020 10:44

Blauw Wit W nieuwe stijl: de jeugd aan de macht

WESTKNOLLENDAM - De aankomende (bestuurs)wisseling van de wacht bij zaterdag vierdeklasser CVV Blauw Wit W is op z’n minst apart. Onlangs werd bekend dat een groep, onder aanvoering van Oscar de Vries, zich aangeboden heeft bij vice-voorzitter Sytze ten Wolde om het huidige hoofdbestuur te verlossen van hun lange en trouwe dienstjaren bij de club uit de Karnemelkspolder.

In de vorige Algemene Ledenvergadering van CVV Blauw-Wit deed het huidige bestuur een oproep tot bestuurlijke vernieuwing. Deze oproep was niet aan dovemans oren gericht. Huidig jeugdvoorzitter Oscar de Vries nam de oproep serieus en heeft in het voorjaar van 2020 een aantal personen enthousiast gekregen om met hem de gevraagde bestuursopvolging in te zetten. In de Algemene Ledenvergadering van 25 september 2020 kregen de leden de kans om zich hierover uit te spreken.

Kandidaatstelling en aftreden

De volgende personen hebben zich kandidaat gesteld om zitting te nemen in het nieuwe bestuur: Oscar de Vries, Remco van Houten, Roy de Saegher, Maryn de Waal en Simon Kramer. Mats van Olst en Elzo Regeling hebben aangegeven aan te willen blijven als bestuurder. Er is nog één vacature. Aftredend zijn Sytze ten Wolde (vice-voorzitter), Kees IJskes (Secretaris), Eric Ouwehand (Kantine en Dames) en Klaas de Groot (Wedstrijdsecretariaat). Na hun jarenlange en trouwe inzet gaan deze mannen ieder op hun manier als vrijwilliger door binnen de club.

Missie en visie

Het nieuwe bestuur weet dat het niet voor een makkelijke taak staat. De tijden dat CVV Blauw-Wit vanuit een vaste achterban gegarandeerd was van ledentoestroom, ligt voor een deel achter hen. Veranderde tijden vraagt om andere aanpak. Een aanpak die dus meer gericht is op een actieve visie. Als Blauw Wit W de sociale speler wil zijn in Zaanstreek-Noord dan moet men op dat vlak wat te brengen hebben, aldus de voorzitter. Hieronder een voorproefje en op 25 september 2020 volgt de concrete invulling. De club roept al haar leden op om naar de algemene ledenvergadering te komen.

Beoogd voorzitter Oscar de Vries is 31 jaar en woont met zijn vrouw Linda en kinderen in Krommenie en werkt in het dagelijks leven voor de overheid in Amsterdam. Al sinds zijn jongste jeugd is Oscar verbonden aan onze club. Oscar is er samen met het huidige jeugdbestuur in geslaagd weer ledentoestroom in de jongste categorieën te genereren en staat te trappelen om voorzitter van onze club te mogen zijn: “Mijn droom is om onze club door te geven aan volgende generaties. En ik vind het een eer om onze club daarin te dienen in de rol van voorzitter. Ik wil een verbinder zijn die er voor alle geledingen van de club is.”

De Vries was deze week te gast bij de live-uitzending ZaanTV en vertelde daarin enthousiast over alle zaken.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl