Bomenkap in Saendelft toch volgens de regels

25-07-2021 11:48

Bomenkap in Saendelft toch volgens de regels

ASSENDELFT - In de wijk Saendelft (Cultuurpad, Stijlpad, Themapad en Motiefpad) keek menig bewoner toch wel even vreemd op toen er met groot materieel gestart werd met het kappen van ongeveer 250 bomen in de wijk. Navraag leerde de opgeschrikte omwonenden echter dat voor deze actie al op 16 december 2020 een omgevingsvergunning was aangevraagd. 'Dan heb ik toch niet goed opgelet' aldus een van hen.

In de vergunning werd gerept over het kappen van 92 bomen, verplanten van 3 bomen en herplanten van 264 bomen op de locatie Saendelft (Cultuurpad, Stijlpad, Themapad en Motiefpad) te Assendelft. De gemeente Zaanstad besloot, gelet op artikel 2.2 lid 1 onder g van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning voor kappen te verlenen.

Voor het verbeteren van de boomstructuur op de Cultuurpad, Stijlpad, Motiefpad en Themapad is - zo heeft onderzoek uitgewezen - het noodzakelijk de groeiomstandigheden aan te pakken. Hierbij is het noodzakelijke 92 bomen te kappen en 3 bomen te verplanten. Ook worden er 164 bomen gekapt die niet kapvergunningplichtig zijn. Dit zijn bomen die zijn afgestorven of dunner dan 10 cm op 130 cm hoogte zijn. Een deel van deze bomen is in het verleden meerdere malen vervangen. Maar ook deze nieuwe bomen doen het slecht.

Uit het genoemde onderzoek, uitgevoerd door De Boom Inspecteurs, bleek dat 9% van de watercipresbomen een conditie heeft die voldoende is. Op basis van het ondergronds onderzoek spelen verdroging en verdichting een belangrijke rol bij de conditie van de bomen. Bij bomen met een toekomstverwachting van minder dan 10 jaar is herstel niet meer te verwachten. Bij de bomen met een toekomstverwachting van meer den 10 jaar lijkt het erop dat deze erin geslaagd zijn het grondwater te bereiken, maar ook van deze bomen hebben de meeste een onvoldoende conditie.

Uit het bodemonderzoek blijkt dat er een verkeerd groeimedium is gebruikt voor de groeiplaats. Dat groeimedium is bomenzand wat geschikt is onder bestrating. Maar niet in een openstructuur zoals een grasberm. De grond houdt geen water vast. De bomen verdrogen daardoor in de zomer. Uit dat onderzoek bleek ook dat er een ekster nest werd aangetroffen op het Motiefpad t.o. huisnr. 81/83. Of de ekster verhuisplannen heeft is niet bekend.

Nu de kapwerkzaamheden zijn verricht blijft het een kale bedoening in Saendelft. Wanneer herplant zal plaatshebben is onbekend.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl