Budgetrecht en de brug der bruggen

Gepubliceerd: 09-07-2021 8:07

Budgetrecht en de brug der bruggen

WORMERLAND - Een bijzonder slot aan het politieke jaar in de gemeente Wormerland. De ‘organisator’ van dat slotfeest was de fractie van de POV/VLW. De Zaanbrug en alles wat daarbij hoort was de basis voor een korte raadsvergadering in De Stoomhal.

Op de uitnodiging stond het helder: ‘Op grond van artikel 17, lid 2 van de gemeentewet, alsmede op grond van artikel 8, lid 5 van ons huidige reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van Wormerland, verzoekt onze fractie u om een extra openbare raadsvergadering bijéén te roepen voor de aanvang van het komende zomerreces.’

Dat verzoek werd ingewilligd en dus opende de voorzitter, mevrouw Michel - de Jong, de vergadering om 20:25uur. In haar welkomstoord heette zij de aanwezigen welkom en meldde dat de heer Stol en mevrouw Holdener (beiden CDA) en de heer Van Wanrooij (VVD) zich hadden afgemeld voor de raadsvergadering.

Het eerder aangenomen Reglement van Orde is nog niet gepubliceerd en vandaar dat het oude nog geldend was.

Allereerst was er een spreker onder het publiek dat officieel niet welkom was en daarom aangewezen was op de live-uitzending via ZaanTV. De heer Wout van Aalst kreeg drie minuten. In een eerder periode waarschuwde hij al dat de brug meer dan 30 miljoen zou gaan kosten. Geld voor een brug die moet voldoen en die inmiddels niet meer hoeft te rekenen op de schepen die ooit verwacht en noodzakelijk waren. Zijn aanbeveling was helder: ‘Stop met die onzin. Er zijn al dertien jaar voorbij gegaan en we hebben nog niets.’

Bij vergaderpunt 5 bood de voorzitter de fractie van POV/VLW de gelegenheid een toelichting te geven. De spreker, de heer Hendriks, complimenteerde de burgemeester dat zij de fractienaam dit keer correct uitsprak. De volksvertegenwoordiger gaf aan dat hij de problematiek zoals nu op de agenda geen onderdeel wilde laten zijn van een standaard gemeenteraadsvergadering.

Zijn toelichting leverde een lange terugblik op waarin de miljoenen in razend tempo voorbij kwamen. De rekensom van de heer Hendriks leert dat er tussen de 6,9 miljoen en de 7,2 miljoen een budgettekort zit. De prangende POV/VLW vraag was waarom de wethouder Berkhout akkoord is gegaan met de extra kosten. In de optiek van Hendriks c.s. een schending van het budgetrecht van de raad.

Aansluitend was het de heer Doorn namens GroenLinks die stelde dat het besluit jaren geleden al genomen werd door de raad. ‘Er is geen enkele reden om te moeten gaan herorienteren. Laten we die Brig zo spoedig mogelijk plaatsen.’

Ook de heer Kramer, spreker namens D66, sprak over een overeenkomst uit 2011 en zag geen reden om te heroverwegen.

In zijn antwoord was wethouder Berkhout duidelijk. Het kwam er op neer dat al zijn handelingen voort kwamen uit eerdere afspraken. ‘Ingewikkelder is het niet.’

Alvorens de tweede termijn van start kon gaan vroeg de POV/VLW een schorsing aan voor fractie-overleg. Het maakte burgemeester Michel de Jong in ieder geval nieuwsgierig naar wat er besproken was.

Hendriks opende vervolgens met zijn onvrede richting de raad. De beperkte reacties gaven volgens hem aan dat niemand verantwoording wilde dragen.

Daar kwam VVD’er Sanders later op terug door fijntjes te herinneren aan het feit dat juist de POV/VLW zelden verantwoording nam. ‘Samen moeten we dit dorp levend houden. En dat doen we prima. Laat die brug er snel komen.’

De uiteindelijke stemming bleek inderdaad tot het resultaat te leiden dat velen al voorzien hadden. Alleen de fractie POV/VLW (5) was voor, alle overigen (9) tegen.

Het slotwoord was aan de voorzitter. Zij wenste iedereen een goede vakantie toe en ziet iedereen graag na het reces weer verschijnen.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl