Burgemeesters willen kloof dichten

Gepubliceerd: 27-05-2021 8:05

Burgemeesters willen kloof dichten

STREEK - Met als credo 'Dicht de kloof!' hebben de burgemeesters Halsema (Amsterdam), Aboutaleb (Rotterdam), Buma (Leeuwarden), Weterings (Tilburg), Schuiling (Groningen), Van Zanen (Den Haag) en Jan Hamming van Zaanstad in Den Haag opgeroepen de gemeenten en maatschappelijke partijen te helpen om de kloof te dichten tussen de mensen die vooruit gaan en die achterop raken. In het kort samengevat was de oproep ‘Geef 1 miljoen Nederlanders perspectief’

In de oproep die burgemeester namens 15 burgemeesters en verschillende maatschappelijke partners aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer richten wordt gevraagd om samen met bewoners, gemeenten en maatschappelijke partners een nationaal herstel- en perspectiefprogramma voor leefbaarheid en veiligheid op te richten, langjarige extra investeringen te doen en meer uitzonderingen in wetgeving en onorthodoxe maatregelen mogelijk te maken.

Herstel en perspectief
Eén miljoen Nederlanders in 16 kwetsbare gebieden hebben herstel en perspectief nodig zodat de gebieden waar zij wonen niet verder achterop raken bij de rest van het land. De burgemeesters van 15 steden in ons land sloegen eerder de handen ineen om aandacht te vragen voor de gevolgen van de coronacrisis in deze 16 kwetsbare gebieden in ons land. Nu roepen ze, gesteund door verschillende grote maatschappelijke partners de Tweede Kamer en een nieuw kabinet op om zo snel mogelijk te starten met een meerjarig Nationaal Herstel- en Perspectiefprogramma ‘Leefbaarheid en Veiligheid’. Daarbij kan de ervaring die is opgedaan met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) worden gebruikt. Dit twintigjarige partnerprogramma is nu halverwege en werkt aan het versterken van Rotterdam Zuid door in te zetten op school, werk en wonen.

Groeiende kloof zet samenleving onder druk
Veel bewoners in de kwetsbare gebieden in ons land lukt het niet om hun ambities, saamhorigheid en ondernemerszin te verzilveren. Door een opstapeling van problemen lopen zij vast op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de hulpverlening. Deze bewoners hebben daardoor steeds vaker te maken met armoede, werkloosheid, onderwijsachterstanden, slechte gezondheid en criminaliteit. Daar bovenop raakt de coronacrisis hen extra hard. De kloof die hierdoor ontstaat zet de sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid van de samenleving onder druk.

Langjarige betrokkenheid
Daarom vragen de burgemeesters en maatschappelijke partners nu aan de Tweede Kamer en een nieuw kabinet om langjarig extra geld vrij te maken voor herstel en perspectief voor één miljoen inwoners in ons land: jaarlijks 400 miljoen euro voor de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden en jaarlijks 100 miljoen euro voor andere kwetsbare gebieden in het land. Dit is nodig voor extra investeringen in het onderwijs, het versterken van de arbeidsmarktpositie van inwoners, de kwaliteit en verduurzaming van woningen. Tegelijkertijd wordt in de oproep ‘’Dicht de kloof” gevraagd om in wetgeving meer maatwerk en onorthodoxe oplossingen voor lokale overheden mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek te vernieuwen.

Daarin spelen de corporaties ZVH, Rochdale en Parteon een wezenlijke rol. De opgave in Zaanstad is groot, met slechte energieprestaties van de woningen, funderingsproblemen en een wachttijd op een sociale huurwoning van meer dan veertien jaar. In een van de 16 kwetsbare gebieden, Poelenburg Peldersveld, werken gemeente, corporaties, onderwijsinstellingen, bewoners en verschillende maatschappelijke partners aan een langjarig perspectief voor deze wijk. Maar om dat goed te doen, zijn forse investeringen nodig.

Na de eerste oproep van de burgemeesters, besloot het kabinet om via het Volkshuisvestingsfonds éénmalig 450 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de meest kwetsbare gebieden. Een flink bedrag, maar het feit dat dit fonds binnen no time is overtekend, spreekt boekdelen.

In Zaanstad vroeg de gemeente voor Zaandam Oost een bijdrage van € 56 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds. En hoewel dit bedrag een enorm verschil zou maken voor Zaandam Oost vraagt het gebied om meer dan dat. Voor Zaandam Oost berekenden de Zaanse woningcorporaties dat de volkshuisvestelijke opgave tot 2030 zelfs tot een tekort van ongeveer € 150 miljoen zorgt en dat zij binnen enkele jaren hun financiële grenzen bereiken.

Juist in de kwetsbare gebieden is langjarig investeren noodzakelijk, zodat pijnlijke keuzes in waar wel of juist niet, voorkomen kunnen worden en bewoners echt het verschil merken.

Nu oppakken bittere noodzaak
Woensdag deed burgemeester Hamming namens 15 burgemeesters een oproep. "Wij riepen het toekomstige Kabinet en kamerleden in Den Haag op om ons te helpen. Helpen met het dichten van de kloof die er ontstaat tussen verschillende groepen en wijken in onze samenleving."
Dit zien de burgemeesters gebeuren in tal van wijken, verspreid over het hele land. Van Heerlen tot Amsterdam. Van Groningen tot Breda. Ook in Zaanstad is dit helaas waar te nemen.
Hamming: "We zien wijken waar kinderen structureel minder presteren in het onderwijs. Kinderen die minder kansen hebben dan andere kinderen in ons land. Wijken waar jongeren op grote schaal werkloos raken en ten prooi vallen aan criminaliteit en waar mensen ongezonder leven. Dat mogen we niet accepteren." klinkt het nadrukkelijk.

Als dit nu niet opgepakt gaat worden dreigt dit 'ons' te ontglippen. Daar gaat de maatschappij als geheel dan de prijs voor betalen is de waarschuwing van onze eerste burger en zijn collegae. "Het gaat in heel Nederland om 1 miljoen mensen. Als het daar niet goed mee gaat, dan heeft dat invloed op ons allemaal. Daarom pleiten wij voor een langjarig commitment, een deltaplan waarbij het Rijk ondersteund met geld en regelgeving. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat deze 1 miljoen Nederlanders niet verdrinken in problemen".

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl