Burgemeesters zoeken steun in Den Haag voor kwetsbare wijken en hun bewoners

16-06-2020 14:06

Burgemeesters zoeken steun in Den Haag voor kwetsbare wijken en hun bewoners

STREEK - Onder aanvoering van Zaanstads eerste burger Jan Hamming schoven vanmorgen diverse burgemeesters in Den Haag aan tafel voor een gesprek met de bewindslieden Ollongren (Binnenlandse Zaken), Van Engelshoven (Onderwijs) en Blokhuis (Welzijn). Onderwerp van gesprek hoe de door coronacrisis getroffen kwetsbare wijken te helpen. Er is - volgens berekening door de burgemeesters - zeker 1,25 miljard euro nodig voor een actieplan.

Het blijkt dat inwoners van achterstandswijken schulden aan gaan bij woekeraars, vervallen in drugshandel en verdwijnen kinderen uit beeld bij hun scholen.

Kwetsbare inwoners van de kwetsbaarste woonwijken zijn volgens de burgemeesters het hardst getroffen door de maatregelen rond de lockdown. ‘Er wordt hier maatschappelijke schade aangericht die nog heel erg lang zal doorwerken’, zegt Jan Hamming, burgemeester van Zaanstad in een interview met De Volkskrant. ‘We waren op weg met onze wijken, met vallen en opstaan. Maar alles wat bereikt was, lijkt nu door onze vingers te glippen, als gevolg van corona.’

Om die reden hebben Hamming en zijn collega’s het kabinet opgeroepen over de brug te komen Dat deden zij door een manifest te presenteren. De burgemeesters noemen een aantal verschijnselen: onderwijsachterstanden zijn ‘schrikbarend’ opgelopen, jongeren verliezen op grote schaal hun werk, bewoners gaan ‘informele schulden’ aan bij woekeraars of drugscriminelen, er zijn sterke aanwijzingen dat huiselijk geweld is toegenomen, jongeren zwerven over straat, gewapend met knuppels, het jongerenwerk ziet hen weer afglijden in de drugscriminaliteit.

In het manifest worden ‘onorthodoxe’ voorstellen gedaan. Van zomerscholen en een extra salaris van 5.000 euro bruto voor leerkrachten in achterstandswijken tot voorrang voor bewoners van die wijken bij vacatures. Er bestaat een afspraak tussen kabinet en vijftien grote gemeenten om volgend jaar in de kabinetsformatie een programma Leefbaarheid en Veiligheid op te stellen. Daarop wachten is ‘onverantwoord’ volgens de burgemeesters. Hamming: ‘Als nu niet door het Rijk wordt bijgesprongen, stevenen al die vijftien gemeenten als lemmingen af op een afgrond.’

Voor het actieplan hebben de vijftien burgemeesters zich laten inspireren door ervaringen in Rotterdam-Zuid. Daar loopt een nationaal programma dat erop gericht is zeven probleemwijken in twintig jaar op orde te brengen.

De gemeenten hebben dat geld niet. Nogmaals burgemeester Hamming: “De maatschappelijke zorg en de jeugdzorg zijn door Den Haag naar ons overgeheveld. Hierdoor worstelen alle grote gemeenten met dramatische tekorten. Daar komt de coronacrisis bij. Het kabinet moet nu helpen, het kan niet wachten, dit is een dwingende oproep.’

De brief aan het kabinet is ondertekend door de burgemeesters Halsema (Amsterdam), Marcouch (Arnhem), Depla (Breda), Remkes (Den Haag), Jorritsma (Eindhoven), Schuiling (Groningen), Roemer (Heerlen), Buma (Leeuwarden), Adema (Lelystad), Backhuijs (Nieuwegein), Aboutaleb (Rotterdam), Lamers (Schiedam), Weterings (Tilburg), Van Zanen (Utrecht) en ook Jan Hamming (Zaanstad).

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl