BVNM wil snel gesprek met Zaanstad

Gepubliceerd: 18-10-2017 23:10

BVNM wil snel gesprek met Zaanstad

Het bestuur van de Bedrijven Vereniging Noorderveld Molletjesveer (BVNM) wil op korte termijn met de gemeente in gesprek. Het liefst nog voor de verkiezingen van maart '18. De onderwerpen die dan op de agenda zullen staan hebben als thema WOZ: Werkgelegenheid, Opleiding/Onderwijs en Zorg.

 1. Werkgelegenheid (zie Maak Zaanstad) Waar liggen de kansen, (groei bedrijven, startups/jong ondernemerschap) maar ook wat betreft participatie, welke verantwoordelijkheid kunnen wij als ondernemers nemen in samenwerking met overheid? 

 
2. Opleiding en onderwijs: We willen inzetten op een verdere beklijving van ’t Lokaal, het onlangs door de BVNM, gemeente Zaanstad en het onderwijs opgerichte kenniscentrum en hotspot. Wat heeft opleiding en onderwijs nodig om stageplekken te kunnen faciliteren op elk gewenst niveau? De kritieke succesfactor is dat overheid, onderwijs en bedrijfsleven aangehaakt blijven bij elkaar. Onze intentie is om dit concept over heel Zaanstad uit te rollen en de kennis en data delen. Zo kunnen we een bijdrage leveren aan de economisch en sociaal maatschappelijke structuur. Uitgangspunt is de intentie dat voor elke student er een mogelijkheid moet zijn om hier een stage te vinden. ../2 blz. 2 Open brief aan Zaanse politieke partijen 
 
3. Zorg: We moeten open staan voor én bereid zijn om blijvend te innoveren op het gebied van zorg en te anticiperen op de zorgvraag. Dat is geen statisch maar een dynamisch geheel. Neem als voorbeeld de mantelzorg: van de 9000 overbelaste mantelzorgers in Zaanstad werken er nog 1000 fulltime. In onze ogen is dat een tikkende tijdbom. Maar laten we verder denken. Zorgen voor personeel, om mensen te behouden voor de Zaanse bedrijven. Denk daarbij o.a. aan overplaatsing/uitwisseling zodat ze in het arbeidsproces blijven. Dat voorkomt uitval, ziekte met alle gevolgen en kosten voor de samenleving van dien. 
 
Bovenstaande doelen kunnen alleen maar gehaald worden als de Zaanse ondernemers en politiek samenwerken.

Voorzitter Dick Dekker schrijft in een open brief aan alle Zaanse politieke partijen dat de BVNM niet uitgaat van wat de vereniging wil maar juist wat zij kunnen. BVNM wil concrete afspraken maken voor Zaanstad-Noord en daar daadwerkelijk invulling aan geven. Daarnaast heeft de vereniging een lijst met vragen en ideeën waarmee men met de gemeente over van gedachten wil wisselen. 


Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl