CBS meldt: veel oudere Zaankanters kijken niet op websites die nieuws of informatie brengen

13-09-2021 14:26

CBS meldt: veel oudere Zaankanters kijken niet op websites die nieuws of informatie brengen

STREEK – De deskundigen, recentelijk ingevlogen door de gemeente Zaanstad om een beoordeling te geven over de beleidsplannen van RTV Zaanstreek en De Orkaan, geven onjuiste informatie over het gebruik van internet en het bezoek aan nieuws-websites aan de gemeenteraad.

Een eerdere publicatie over dit onderwerp kende enkele schoonheidsfoutjes, vandaar nu de aangepaste versie.

Eén van de deskundigen stelt dat “Opa ook een tablet heeft tegenwoordig”, en zo wordt de suggestie gewekt dat ‘Opa’ wel dagelijks surft om zijn portie nieuws te halen. De CBS-cijfers laat echter een ander beeld zien. Circa 31 duizend Zaankanters (geschat met onzekerheid) doen dit niet en dan is de vraag legitiem of, en hoe ze dit dan wel doen?

Centraal Bureau voor de Statistiek
Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), doet landelijk statistisch onderzoek naar allerhande onderwerpen. Zo ook naar het internetgebruik onder de bevolking. De meest actuele data is uit 2020 (bron: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84888ned/table?defaultview)

Uit de kolom: Informatie en vermaak - Nieuwsberichten, kranten of nieuwsbladen blijkt dat naarmate men ouder wordt, men er minder gebruik van maakt. Zo maakt 78.5% in de leeftijdscategorie 55-65 jaar hier gebruik van. De categorie 65-75 jaar nog maar 68.5% en 75 jaar of ouder nog maar 39.4%. Er worden geen redenen opgegeven, men stelt alleen vast.

Volgens het CBS heeft, gemeten over Nederland, zo'n 25% van de mensen boven de 75 jaar geen internetverbinding tot zijn beschikking. De groepen daaronder kennen een dekking van meer dan 95%.

Zaanstad
Wil je weten hoe zich dit vertaalt naar de Zaanse bevolking moet je de leeftijdsverdeling van de Zaanse populatie kennen. Gelukkig voorziet de gemeente Zaanstad ons van accurate cijfers: https://zaanstad.incijfers.nl/jive 

Hier sluipt er natuurlijk een onzekerheid in, omdat de rest van de demografie zoals geletterdheid/taligheid etc. anders kan liggen dan gemiddeld over Nederland. Zo ligt de laaggeletterdheid in Zaanstad op 16% boven het landelijk gemiddelde van 12%.

De cijfers van het CBS zijn ook te downloaden en in Excel goed te bewerken. Dezelfde leeftijdscategorieën zijn aangehouden als het CBS deze heeft vertaald naar de Zaanse situatie.

Leeftijdcategorie

Aantal personen geen nieuws via websites
55 - 65 jaar    4808
65 - 75 jaar     5397
>75 jaar    6128
Totaal  16333

In totaal zo'n 16 duizend mensen die geen gebruik maken van het internet voor hun nieuwsgaring in deze leeftijdscategorieën. Op een bevolking van ca 159.000 duizend Zaanse bewoners is dit circa 10.2%.

Betrek je alle leeftijdscategorieën erbij (uitgezonderd de leeftijd groep van 12 jaar en jonger, welke niet wordt gepresenteerd door het CBS), dan groeit dit percentage naar circa 20% (bijna 32 duizend personen)

Dit is een behoorlijk aantal Zaankanters dat kennelijk andere media gebruikt, zoals bv radio en/of TV, of helemaal geen nieuws tot zich (kunnen) nemen. In ieder geval is de stelling van de deskundigen behoorlijk overtrokken en hiermee weerlegt.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl