College stemt in met bouw 620 woningen

Gepubliceerd: 05-12-2019 17:12

College stemt in met bouw 620 woningen

ZAANDAM - Maar liefst 620 nieuwe woningen, verdeeld over maximaal negen torens, een commerciële ruimte van 1.650 m² met de mogelijkheid voor een kinderdagverblijf, een inpandige parkeergarage, een natuur-inclusieve daktuin en een rechtstreekse brugverbinding met de molen Held Jozua. Dat maakt het college van burgemeester en wethouders mogelijk met het ontwerpbestemmingsplan De Zaanse Helden.

Het gaat om het voormalige Vrodest-terrein, grenzend aan Burano en Murano. Wethouder Wessel Breunesse: "Met deze nieuwe stap in de ontwikkeling van de Zaanse Helden leveren we een bijdrage aan de Zaanse woningbouwopgave. Het plan biedt ruimte voor groen in een stedelijke omgeving èn legt de verbinding met de culturele en natuurlijke waarde van de molen Held Jozua en het groen eromheen."

Het bestemmingsplan wordt uiteindelijk door de gemeenteraad vastgesteld.

Divers woningaanbod
In de Zaanse Helden komen 163 sociale huurwoningen en 457 woningen voor de vrije huur- en koopsector. Van het in de aangevraagde omgevingsvergunning opgenomen woningbouwprogramma (607) komen er 10 dure woningen, 52 middel (grote) woningen, 167 middel (kleine) woningen, 320 goedkope woningen (163 hiervan is sociale huur) en 58 starterswoningen. Tussen de woontorens komt een openbaar toegankelijke binnentuin. De daktuinen zijn ontworpen als eilanden, gebaseerd op de historische verkaveling van het zogenaamde ‘slagenlandschap’ van het westen van Zaandam.

Wethouder Breunesse: "Er liggen in Zaanstad enorme kansen om nieuwe wijken duurzaam, groen en klimaatbestendig te bouwen. Voor de Zaanse Helden is al goed gekeken hoe in een stedelijke omgeving toch ruimte voor groen gecreëerd kan worden."

Maak.Zaanstad
De Zaanse Helden is onderdeel van Maak.Centrum en geeft invulling aan de Zaanse agenda zoals vastgelegd in Maak.Zaanstad. Zo draagt het plan bij aan de woningbouwopgave, zowel in aantallen woningen als in het toevoegen van woningen in de sociale huursector.

Gecoördineerde procedure
Voor dit project wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de verschillende procedures te combineren waaronder het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden en ontwerpbeschikking omgevingsvergunning. Alle stukken worden gezamenlijk ter inzage gelegd en op alle gecoördineerde besluiten kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht. Binnenkort wordt een informatieavond georganiseerd, de uitnodigingen hiervoor worden op korte termijn verzonden.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl