Coronacrisis aan vele fronten merkbaar

04-06-2020 14:31

Coronacrisis aan vele fronten merkbaar

STREEK - In de meeste sectoren is - onder invloed van de coronacrisis maatregelen - de werkgelegenheid de afgelopen maanden afgenomen. In vrijwel alle sectoren waren het vooral mensen met een flexibel contract die hun baan verloren.

De regio Groot-Amsterdam hoort bij de regio’s waar de teruggang in werkgelegenheid het sterkst is. Dit wordt met name veroorzaakt doordat in de Amsterdamse regio het aantal banen in sectoren die zwaar worden geraakt naar verhouding hoog is. In de drie Noord-Hollandse arbeidsmarktregio’s boven Amsterdam was de banenkrimp minder groot. Dit blijkt uit de UWV-publicaties ‘Coronacrisis: impact op de werkgelegenheid in de regio’ van 4 juni 2020.


Evenals in Groot-Amsterdam is de daling in werkgelegenheid in Zuid-Kennemerland en IJmond groter dan gemiddeld, door een sterke vertegenwoordiging van de krimpsectoren horeca, uitzendbedrijven en metaalindustrie. Het aantal banen in sectoren waar nog wel groei wordt verwacht, met name in de zorg en welzijn, is echter groter dan in Groot-Amsterdam. Datzelfde geldt voor de regio Zaanstreek/Waterland. Daar heeft de algehele drukte in supermarkten bovendien een positieve uitwerking op de voedingsmiddelenindustrie. In Noord-Holland Noord is de vraag naar personeel niet alleen toegenomen in de zorg, maar ook bij het openbaar bestuur.

In onze streek werkt 31% van alle werknemers in een sector die te maken heeft met (zeer) grote krimp van werkgelegenheid. Bijna een kwart van de werknemers werkt in een sector waarin de werkgelegenheid juist toeneemt. 

Vooral uitzendbedrijven en horeca getroffen
De horeca en de uitzendbedrijven zijn de sectoren waar het banenverlies het grootst is. Hoewel de horeca per 1 juni beperkt weer open is, werkt de sector nog lang niet op volle sterkte.
Vooral veel uitzendkrachten verloren hun baan. Werknemers met een flexibel contract verliezen over het algemeen eerder hun baan. In de drie Noord-Hollandse regio’s boven Amsterdam ligt het aandeel uitzendkrachten onder het landelijk gemiddelde.

Grote verschillen binnen sectoren
In de detailhandel is een duidelijke tweedeling te zien. Waar de non-food een aantal maanden, volledig of deels gesloten is geweest, hebben de supermarkten goede zaken gedaan, vooral in de eerste weken van de coronacrisis. Dit had een gunstig effect op de transportsector. Koeriers profiteerden van een aanzienlijke toename in de verkoop via webwinkels. Personenvervoer is een tak binnen transport dat voor langere tijd vrijwel stil lag. In de zorg nam vooral in de ziekenhuizen de vraag naar personeel in korte tijd snel toe. Fysiotherapie daarentegen lag lange tijd stil en thuiszorg en niet noodzakelijke zorg werd vaak tijdelijk gestopt.

Groei bij overheden
Bij het openbaar bestuur werd het drukker. De uitvoering van tijdelijke maatregelen, specifieke voorlichting en een toename in het aantal aangevraagde uitkeringen zorgden voor drukte bij overheden.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl