Daadkrachtig armoede bestrijden in Zaanstad

Gepubliceerd: 21-06-2019 10:06

Daadkrachtig armoede bestrijden in Zaanstad

ZAANSTAD - In het kader van de bestrijding van armoede heeft Zaanstad op 20 juni het Convenant Bewindvoering op de Kaart ondertekend. Hier zijn partijen bij aangesloten die samenwerken om inwoners uit de schulden te helpen. De afspraken richten zich op het beter ondersteunen van inwoners, op hun weg naar financiële zelfredzaamheid.

Eerste uitgangspunt is voorkomen dat inwoners in de financiële problemen komen. Voor mensen die al in de schulden zitten - en onder bewind zijn gesteld door de rechter - is het belangrijk dat de bewindvoerder de financiële zaken van de inwoner goed regelt.

Helder
Wethouder Songül Mutluer (Armoedebeleid): ,,We zorgen dat mensen zo goed mogelijk uit de schulden worden geholpen. Met de nieuwe afspraken willen we de kwaliteit en kwantiteit van bewindvoerders in Zaanstad beter borgen. Dankzij het convenant is voor iedereen helder met wie we samenwerken en onder welke voorwaarden."

Het convenant is ondertekend door allerlei partijen waar inwoners met (dreigende) schulden mee te maken krijgen, zoals Kredietbank Nederland, Sociaal Wijkteams, de GGD, Odion, Leger des Heils en professionele bewindvoerders.

Meer maatwerk
In 2017 en 2018 hebben partijen al de intentie uitgesproken om samen de financiële ondersteuning naar inwoners te verbeteren. In het convenant worden intenties omgezet naar concrete afspraken. Zoals duidelijkheid wie is aangesloten en wie welke verantwoordelijkheid oppakt. Meer maatwerk in afstemming tussen de partijen, efficiëntere samenwerking waardoor aangesloten bewindvoerders direct met de juiste afdelingen bij de gemeente overleggen en bij de rechtbank schuldendossiers aanleveren zonder tussenkomst van Sociaal Wijkteams.

De diversiteit aan partijen, inclusief zorgpartners, moeten een beter inzicht in de problemen van de inwoner geven en het makkelijker maken om te bepalen of bewindvoering het juiste of het enige middel is om de inwoner te helpen. Zaanstad loopt hiermee landelijk vooruit op de invoering van het Adviesrecht dat volgend jaar wordt ingevoerd.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl