Deelname Zaanstad aan Sail gaat drie ton kosten

Gepubliceerd: 11-10-2019 12:10

Deelname Zaanstad aan Sail gaat drie ton kosten

ZAANSTAD - Een week of twee geleden heeft het college de uitvoeringsagenda Cultuur 2020-2022 aan de raad aangeboden met de vraag om een zienswijze te geven, wat vind de raad van de plannen. Donderdag 11 oktober stond de uitvoeringsagenda op de agenda.

Al snel bleek dat er veel te weinig tijd beschikbaar was om alle vijftien fracties hun mening te laten geven. De fracties die gisteren niet aan het woord geweest zijn, en dat zijn de meeste, krijgen in een volgende vergadering alsnog de gelegenheid om hun licht over de uitvoeringsagenda te laten schijnen.

Wat bij de behandeling van de uitvoeringsagenda wel ruim aan bod kwam was de deelname van Zaanstad aan Sail 2020. De insteek van het college is om het gebied ten zuiden van de sluis te betrekken bij de activiteiten van het nautisch festijn volgend jaar. Bij elkaar gaat dit zo’n drie ton kosten. Twee ton voor de programmering en nog een ton voor de beveiliging.

Historische werf
Het Zaans Erfgoed pleite in dit kader voor de realisatie van een historische werf in Zaandam waarin zichtbaar gemaakt wordt hoe de bouw van schepen in de gouden eeuw in zijn werk ging. Ron Kiburg van het Zaans Erfgoed deed de suggestie om de ruimte die nog in de begroting aanwezig is van zo’n € 65.000 aan te wenden voor dit doel. In de bijdrages van de fracties die aan het woord zijn geweest over de cultuuragenda werd meerdere malen gerefereerd aan dit initiatief.


Zaanse oceaan
Zaanstad werkt aan een eigen Zaanse Oceaan krijgen tijdens Sail 2020 en wil zo wen volwaardig onderdeel van het nautische evenement worden. Sail 2020 kent zes evenemententerreinen, zogenoemde oceanen, die allemaal een eigen kleur hebben. De Zaanse (gele) oceaan loopt in de plannen vanaf het centrum van Zaandam tot en met het Noordzeekanaal. Dit gebied zou een nautisch decor met onder andere minimaal twee tall ships en varend erfgoed dat symbool staat voor 370 jaar scheepvaart kunnen krijgen.

Het college heeft de raad hierover een brief gestuurd met daarbij het concept projectplan voor de Zaanse Oceaan. De raad kan de benodigde middelen beschikbaar stellen bij de vaststelling van de begroting 2020-2023.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl