Detailhandel zoekt specialisten

Gepubliceerd: 16-09-2021 11:09

Detailhandel zoekt specialisten

STREEK - In totaal werden in de maand augustus  16.564 WW-uitkeringen verstrekt, dat was 6,7% minder dan in juli. Het aantal WW-uitkeringen daalde in verreweg de meeste sectoren. Een uitzonderlingen is het onderwijs. Dat is gebruikelijk voor de zomermaanden, als tijdelijke contracten aan het einde van het schooljaar aflopen. De toename is wel minder groot dan in voorgaande jaren.

In de arbeidsmarktregio’s Noord-Holland Noord en Zuid-Kennemerland en IJmond was de WW-daling 6,7%. In Zaanstreek-Waterland was deze met 6,6% een fractie lager. Landelijk viel de daling met 5,2% lager uit. Van de sectoren met een groot aandeel in de regionale werkgelegenheid daalde de WW vooral in de Horeca (-16,5%), bij uitzendkrachten (-8,1) en in de detailhandel (-8,0%).

3.800 vacatures detailhandel
Met name de detailhandel kende gedurende het afgelopen jaar een grillig verloop in werkgelegenheid. Tijdens de coronacrisis werden vooral de winkels in non-food hard geraakt door de verschillende lockdowns, terwijl de food- en webwinkels juist profiteerden, zo valt op te maken uit de Barometer Arbeidsmarkt Detailhandel van UWV. 

In de loop van 2021 nam de vraag naar personeel sterk toe. In de drie regio’s van noordelijk Noord-Holland ontstonden in het tweede kwartaal van 2021 ruim 3.800 vacatures in de detailhandel. Dat waren er 1.000 meer dan in dezelfde periode in 2020. Alleen in de horeca was de toename van het aantal vacatures vergelijkbaar.

Vooral specialisten gevraagd
De baankansen binnen de detailhandel variëren. De beste baankansen zijn er voor de meer gespecialiseerde vakkrachten, zoals verkoopmedewerkers voedingsspeciaalzaken, elektronica en bouwmarkten. Daarnaast staat een relatief groot aantal vacatures open voor contracten op oproepbasis of voor een gering aantal uren. Het gaat dan bijvoorbeeld om vakkenvullers en kassamedewerkers, functies waarin voornamelijk jongeren en studenten werkzaam zijn. De werkgelegenheid in de detailhandel is inmiddels geheel hersteld van de coronacrisis. Onder voorbehoud van eventuele nieuwe coronaontwikkelingen, verwacht UWV dat het aantal banen in deze sector ongeveer gelijk zal blijven en in ieder geval niet veel sterker meer zal stijgen.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl