Dienstverleningsovereenkomst tussen HVC en gemeente een feit

Gepubliceerd: 09-07-2020 14:07

Dienstverleningsovereenkomst tussen HVC en gemeente een feit

ZAANSTAD - De nieuwe Dienstverleningsovereenkomst voor Zaanstad is woensdag 8 juli door de algemeen directeur HVC, Dion van Steensel en wethouder Openbare Ruimte, Gerard Slegers officieel bekrachtigd middels het plaatsen van hun beider handtekening.

In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en gladheidsbestrijding. Minder belastend voor het milieu, goede kwaliteitseisen en een overzichtelijk kostensysteem zijn enkele verbeteringen ten opzichte van de huidige overeenkomst. De overeenkomst is geldig voor de periode 2020 -2026 en gaat in per 1 januari 2020.

Algemeen directeur HVC, Dion van Steensel: “We zijn verheugd dat we de samenwerking met gemeente Zaanstad kunnen voortzetten en hernieuwde en verbeterde afspraken konden vastleggen in deze Dienstverleningsovereenkomst. We willen de milieuprestaties verbeteren en natuurlijk moeten we blijven kijken naar het beheersbaar houden van de kosten. Daar tegenover staat dat we de dienstverlening richting de inwoners van Zaanstad verbeteren en we dit ook gezamenlijk blijven monitoren.”

Uitgangspunt bij de nieuwe overeenkomst is het waarborgen en verbeteren van service richting inwoners maar ook beter sturen op milieuprestaties. Met betere milieuprestaties blijven de kosten voor de inwoners in de toekomst beheersbaar. Het huidige afvalstoffentarief is niet meer vol te houden vanwege een toename van afvalverwijderingskosten en de daling van de opbrengsten van de grondstoffenmarkt. Met welk bedrag de afvalstoffenheffing met ingang van 2021 precies omhoog gaat, is nog niet met zekerheid te zeggen. Het precieze voorstel komt bij de begrotingsbehandeling dit najaar en wordt betrokken bij alle andere lokale lasten.

Wethouder Openbare Ruimte, Gerard Slegers: "We zijn tevreden met de vernieuwde overeenkomst die we nu sluiten met HVC. Dit was geen makkelijke opgave omdat we enerzijds de service richting inwoners willen verbeteren en minder belastend zijn voor het milieu maar aan de andere kant de kosten laag moeten houden. We denken met deze overeenkomst een goede basis neergelegd te hebben waarin we rekening houden met al deze verschillende aspecten.”

GFT-e zomerroute en afval scheiden
De extra inzameling GFT-e zomerroute blijft voor nu bestaan en na de zomer wordt een campagne uitgerold om de inwoners van Zaanstad te informeren over het nut en de noodzaak van (beter) afval scheiden. Afval scheiden is belangrijk omdat er waardevolle materialen in het afval zitten die hergebruikt kunnen worden. Dit betekent dat er minder (nieuwe) grondstoffen, energie en geld nodig zijn om nieuwe materialen te maken. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar het houdt de kosten ook lager voor HVC en gemeente Zaanstad. Meer en beter afval en grondstoffen scheiden door de inwoners, houdt het tarief afvalstoffenheffing beheersbaar. Momenteel hebben HVC en Zaanstad last van het dalen van de inkomsten voor ingezamelde grondstoffen vanwege de strengere kwaliteitseisen door de verwerkers. Dit is een landelijke trend.

Op de foto wethouder Gerard Slegers en directeur HVC Dion van Steensel.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl