Digitaal vergaderen niet altijd een ramp

Gepubliceerd: 29-10-2020 12:10

Digitaal vergaderen niet altijd een ramp

ZAANSTAD - Het is technisch niet eenvoudig, zeker zonder echt geschikte vergadersoftware. Is het een noodzaak? Beïnvloedt het de lokale democratie? Het Zaanstad Beraad. Vanwege de coronabeperkingen wordt er sinds kort weer digitaal vergaderd. Het Zaanstad Beraad krijgt daardoor (onbedoeld) toch een andere wending.

Op de website Binnenlands Bestuur omschrijft men dat treffend. ‘Politiek gezien is digitaal vergaderen verder vooral onhandig. Dreigend naar de interruptiemicrofoon lopen, snuivend hoofdschudden of aanmoedigend knikken kan allemaal wel, maar komt digitaal toch minder overtuigend over. Digitaal vergaderen haalt ook veel snelheid uit een vergadering.’

Het aanpassen van de wijze van vergaderen maakt ook dat de politieke voorbeschouwing, zoals we die samen met de collegae van De Orkaan succesvol hebben opgetuigd, weer even uit beeld verdwijnt. Wat dat aangaat past het prima bij de beelden die te zien zijn bij de live-verbinding tijdens het Zaanstad Beraad.

Op de website van De Orkaan heeft collega Piet Bakker daar een artikel aan gewijd.https://www.deorkaan.nl/de-kat-van-paauw-de-bretels-van-kuyper/?fbclid=IwAR0U8JKgoafgPbMzNibRsVgzRS9stAMt5TDiPJ919No7q8i_y4K1LZRbHGI

Vanavond zal het Zaanstad Beraad weer plaatshebben. Tijdens een eerdere periode werd er door de gezamenlijke Zaanse media al eens aandacht gevraagd voor het fenomeen (half juni) met als titel: Digitaal vergaderen is niet goed voor de democratie

Zaanstad heeft besloten vergaderingen van het Zaanstad Beraad voorlopig digitaal te houden. Dat zal minstens tot het begin van het volgend vergaderjaar duren. Wij vinden dat geen goed idee.
Het digitaal vergaderen was een noodmaatregel. Als fysiek vergaderen weer mogelijk is en als daarbij de corona-regels in acht worden genomen, wordt dat weer de norm.

In Zaanstad is de raadszaal zo ingericht dat er met 39 raadsleden, voorzitter, griffie, portefeuillehouder kan worden vergaderd. Wij vinden het daarom onbegrijpelijk waarom vergaderingen van het Zaanstad Beraad met maximaal 15 raadsleden niet door kunnen gaan. Ook een andere vergaderzaal is corona-proof ingericht en is ook gebruik voor fysieke vergaderingen. Bovendien zijn sommige Zaanstad Beraad vergaderingen (16 juni) wél fysiek. Dat maakt de maatregel nog onbegrijpelijker.

Het belangrijkste vinden wij dat digitaal vergaderen de openbaarheid beperkt. Er mag geen publiek en geen pers aanwezig zijn; steunfractieleden en collegeleden moeten ook digitaal meekijken. In Zaanstad is duidelijk dat debatten moeizaam verlopen, uitlopen, interrupties lastig zijn, raadsleden soms niet gehoord worden en de techniek op onderdelen hapert.

Wij pleiten met klem om de openbaarheid – en daarmee de politieke besluitvorming – zo groot mogelijk te maken en voortaan fysiek te vergaderen. Als de corona-regels het toelaten, willen wij ook weer graag aanwezig zijn. Als dat bij een bepaalde bijeenkomst niet lukt, blijven we weg maar willen wel dat publiek aanwezig is (indien mogelijk) en dat het debat fysiek verloopt. Het Zaanstad Beraad is minstens zo belangrijk als de raad: daar wordt inhoudelijk op zaken ingegaan en kunnen mensen inspreken. Wij vinden ook dat insprekers beter tot hun recht komen bij fysiek vergaderen.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl