Disclaimer

Gepubliceerd: 28-05-2018 12:05

RTV Zaanstreek streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt RTV Zaanstreek echter niet, noch kan RTV Zaanstreek hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan RTV Zaanstreek zijn verstrekt.
 
RTV Zaanstreek aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij RTV Zaanstreek of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan RTV Zaanstreek.
 
Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op:
075 - 6706106 – info@rtvzaanstreek.nl
 
RTV Zaanstreek
Drielse Wetering 50
1509 KP Zaandam

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl