Dode watervogels melden bij Zaanstad

22-06-2021 11:07

Dode watervogels melden bij Zaanstad

STREEK - Een nieuw vogelgriepprotocol bij de gemeente Zaanstad leert dat dode (water)vogels niet meer moeten worden aangeraakt  en zeker niet zelf moeten worden weggehaald. De vondst dient door de vinder gemeld te worden bij de gemeente.

Om verspreiding van vogelgriep te voorkomen heeft Zaanstad de regels aangescherpt. Vogelgriep kan zeer besmettelijk zijn voor pluimvee, zoals kippen, eenden en kalkoenen. Vogels raken besmet met het vogelgriepvirus door direct contact met besmette vogels, door opname van het virus via de lucht of via besmet materiaal zoals mest. Het vogelgriepvirus kan Nederland onder meer binnenkomen door trekvogels en import van pluimveevlees. Besmette dieren worden ziek en gaan vaak dood. Het risico dat mensen ook besmet raken met het vogelgriepvirus is zeer klein.

Wie een of meer dode (water)vogels (zoals wilde eenden, zwanen, ganzen) heeft gevonden, kan dit telefonisch melden via 14 0 75. Zaanstad schakelt vervolgens de afdeling Stadsbeheer & Onderhoud in die de kadavers ophaalt en naar de locatie Symon Spiersweg brengt. Vervolgens wordt destructiebedrijf Rendac ingeschakeld. Bij grotere aantallen dode vogels wordt het landelijk meldpunt voor dierziekten van NVWA ingeschakeld.

Wie een nog levende in het wild levende of gehouden vogel met ziektesymptomen vindt, kan de dierenambulance van de Dierenzorg Zaanstreek bellen: 075 -615 66 66.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl