Doortrekken A8/A9: zeven prikkelende vragen aan twee raadsleden (deel 1)

Gepubliceerd: 05-08-2021 15:08

Doortrekken A8/A9: zeven prikkelende vragen aan twee raadsleden (deel 1)

STREEK – Zal de verbinding tussen de A8 en de A9 ooit gerealiseerd worden? Eind dit jaar zal door de Provincie Noord-Holland het ‘definitieve’ Landschapsplan worden gepresenteerd. Zal dit alle partijen tevreden stellen of is de doortrekking dan verder weg dan ooit? Welke impact en gevolgen heeft de doortrekking op: mobiliteit, natuur, milieu, leefomgeving en de Werelderfgoed status van de Stelling van Amsterdam? En wie gaat de torenhoge aanlegprijs ophoesten?

Wij stelden twee Zaanse raadsleden zeven prikkelende vragen. D66-er Rob Karst is een uitgesproken voorstander van de verbinding. Anna de Groot van de SP, een uitgesproken tegenstander (nu steunfractielid). Laatstgenoemde is tevens commissielid en wordt binnenkort beëdigd als Statenlid bij de Provincie Noord-Holland.

Vraag 1: Er is sinds de COVID-19 pandemie een paradigmaverschuiving ontstaan rondom thuiswerken. Is de doortrekking nog wel opportuun in het huidige en toekomstige tijdsgewricht?

Anna : Het ministerie van I en W deed onder 1.100 bedrijven een onderzoek naar de toekomst van het thuiswerken. Ook het SCP deed een onderzoek, Uit beide onderzoeken blijkt dat er een toekomst is voor het thuiswerken, in die zin dat het dan een combinatie van werken thuis en werken op kantoor betreft.

Volgens de inmiddels afgetreden staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) is dat goed nieuws, want meer thuiswerken betekent minder verkeer op de weg en in de trein. Dit maakt ook de doortrekking van de A8-A9 minder noodzakelijk. Minder personenauto's in de spitsen op de weg zorgt voor meer ruimte voor het vrachtverkeer.

Rob: Jazeker! Weliswaar wordt volgens de cijfers op dit moment meer thuisgewerkt dan voor het uitbreken van COVID-19, maar in welke mate dit zo blijft valt te bezien. De huidige drukte op de N203, ofwel de Provincialeweg, en de N8 benadert al bijna die van voor COVID-19. De verbinding A8/A9 is dus absoluut noodzakelijk. Het is de nog ontbrekende schakel in het wegennet rond Zaanstad om feitelijk de A9 aan de ring A10-Noord aan te takken.

Toekomstige woningbouw in en om Zaanstad zal daarnaast zeker tot een toename van alle vormen van mobiliteit leiden, dus ook van het autoverkeer.

Vraag 2: Door de doortrekking zal er meer verkeer door Zaanstad gaan rijden en wordt de luchtkwaliteit Zaanstreek breed, netto slechter, zo blijkt uit de onderliggende studies/rapporten “Het aantal DALY’s als gevolg van luchtverontreiniging stijgt bij alle alternatieven licht ten opzichte van de referentiesituatie” - Achtergrondrapport Gezondheid. Provincie NH. Welk probleem lossen we dan op?

Anna: We lossen geen probleem op! We krijgen er juist een probleem bij! De gezondheid van de inwoners van Zaanstad heeft ook te lijden van het autoverkeer. Uit de Gezonde Stad Index 2020 blijkt dat Zaanstad geen gezonde stad is. Als door de doortrekking van de A8 naar de A9 de luchtverontreiniging zal stijgen, heeft niemand in Zaanstad er baat bij en zullen er in Zaanstad meer inwoners met luchtweg- en hartproblemen bijkomen. Daar zitten we niet op te wachten.

Rob: Zoals reeds bij vraag 1 geschreven zal ook zonder de doortrekking A8/A9 meer autoverkeer door Zaanstad gaan rijden. Resultaten van een studie van Goudappel & Coffeng in opdracht van de provincie Noord-Holland uit 2016 geven aan dat het autoverkeer door Zaanstad met 50% gaat toenemen tot 2030. Indien het autoverkeer niet door de Zaanstreek kan, zal het een andere route kiezen en zullen logischerwijs daar de DALY’s toenemen. De hele verbinding vanuit Alkmaar en Kennemerland tot de Ring van Amsterdam zal onder de loep genomen moeten worden.

De enige oplossing tegen de stijging van de luchtverontreiniging is een snelle elektrificatie van het wagenpark en zoveel mogelijk alternatieven ontwikkelen.

Voor de luchtkwaliteit van Krommenie en Assendelft is het echter niet te verkopen dat de huidige situatie voortduurt en waarschijnlijk nog verder verslechterd (zie mijn opmerking over de scholen langs de N203).

Vraag 3: Het Landschapsplan zal naar verwachting eind dit jaar door de Provincie NH worden gepresenteerd. Als nu daarna blijkt dat er toch geen compromis denkbaar is tussen het behouden van de Werelderfgoed status van de Stelling van Amsterdam en de doortrekking, waar kies je dan voor? Verlies status of doortrekken?

Anna: Ons erfgoed wordt steeds belangrijker om te behouden. Naast de Stelling van Amsterdam is nu ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie onderdeel van UNESCO Werelderfgoed geworden. De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn nu tezamen De Hollandse Waterlinies geworden. Het is nu - sedert 26 juli 2021 - nog onwaarschijnlijker dat de Provincie Noord-Holland dit werelderfgoed zal laten doorsnijden door een snelweg en daardoor de status van werelderfgoed in gevaar zal brengen. De kans dat de A8-A9 zal worden aangelegd wordt steeds kleiner.

Rob: Als dan vragen niet goed te beantwoorden zijn. Eerst maar eens afwachten wat voor Landschapsplan er uit de hoge hoed komt. Sowieso is het aanleggen van de verbinding A8/A9 niet het enige dilemma voor het behoud van de Werelderfgoed status van UNESCO voor de Stelling van Amsterdam.

We moeten ook kijken welke alternatieve mobiliteitsoplossingen mogelijk zijn en hoe die ingrijpen op de status. Verder voorzien we ook problemen met UNESCO als we na 2030 verder richting klimaatneutraliteit moeten. Het gebied is nu niet opgenomen in zoekgebieden voor de RES 1.0, maar dat valt wellicht niet te vermijden in de toekomst. De brede vraag zal dan zijn hoe strak de UNESCO hierin blijft zitten, in relatie tot de infrastructurele drukte.


Deel 2 volgt morgen. 

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl