DZ dient amendement in over verhoging toeristenbelasting

Gepubliceerd: 13-11-2018 11:11

DZ dient amendement in over verhoging toeristenbelasting

ZAANSTAD - Vanavond staat op de agenda van de gemeenteraad Zaanstad het vaststellen van de begroting over de periode 2019-2022. Democratisch Zaanstad diende op de valreep een amendement in over de voorgestelde verhoging van de toeristenbelasting. Namens de partij concludeerde raadslid Jos Kerkhoven het volgende:

• Dat het tarief toeristenbelasting zal worden verhoogd van €3,00 naar €7,00 per persoon per overnachting en dat het tarief op zal gaan in het 'Amsterdams Model' (% van de overnachtingsprijs). Dat betekent een stijging van de hoogte van het tarief met 133%;
• Dat de toename van het aantal overnachtingen en de tariefverhoging ertoe leiden dat sprake is van een meeropbrengst van de toeristenbelasting van € 2.205.000 in 2019 en € 2.445.000 vanaf 2020;
• Dat ingevolge de beantwoording van artikel 51 vragen van 12 september jl. blijkt dat als motivering wordt gebruikt: ‘Een belangrijke onderbouwing voor de verhoging van de toeristenbelasting als vastgesteld per Kaderbrief, is dat Amsterdam als populaire bestemming en als gevolg van overlast, beleid heeft vastgesteld om de exponentiële toename van bezoekers meer in de regio te spreiden. Zaanstad wil enerzijds profiteren van meer verblijfsbezoekers en anderzijds overlast voorkomen’;
• Dat niet gebleken of onderbouwd is dat in Zaanstad op dit moment sprake is van overlast dan wel een exponentiële toename van bezoekers aan de gemeente, noch op korte termijn, noch binnen de reikwijdte van deze begroting;
• Dat de consequenties van het handhaven van het huidige tarief toeristenbelasting en van het verhogen van het tarief, niet zijn onderzocht maar ingeschat op basis van trendgegevens.

DZ stelt voor het besluit te maken dat:
• De meeropbrengst van de toeristenbelasting van € 2.205.000 in 2019 en € 2.445.000 vanaf 2020 te schrappen uit de begroting;
• De Verordening toeristenbelasting 2019 conform te wijzigen.

Toelichting
In de toelichting stelt Kerkhoven dat ‘het amendement ervoor zorgt dat het college de opdracht op zich zal moeten nemen om de consequenties van het handhaven van het huidige tarief van de toeristenbelasting en de consequenties van het verhogen van het tarief, voor alle betrokken partijen zal moeten onderzoeken en de uitkomsten voorleggen aan de gemeenteraad. Dit alvorens met een voorstel te komen voor een van beide mogelijkheden. Dit geldt tevens voor een voorstel ten aanzien van het Amsterdams Model.’

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl