Een (Zaan)brug te ver

07-04-2021 09:59

Een (Zaan)brug te ver

STREEK - Over de renovatie of het vervangen van de Zaanbrug tussen Wormerland en Wormerveer is ondertussen wel een boek te vullen. Ooit was er al het boek 'Bridge Too Far' uit 1974 dat werd geschreven door Cornelius Ryan. Daar zag Richard Attenborough dermate veel in dat hij het geheel verfilmde. Uit de ontwikkelingen rond de Zaanbrug is wellicht zelfs een soapserie te persen. Neem de communicatie in dat langjarige traject als voorbeeld.

Een aan de bewoners gerichte brief viel op de mat. En dat terwijl in de stuurgroep Vernieuwen Zaanbrug van 19 maart jl. door o.a. de verantwoordelijke wethouders Gerard Slegers (Zaanstad) en Rob Berkhout (Wormerland) nadrukkelijk werd aangegeven dat de direct aanwonenden én de gemeenteraden voorafgaand aan de pers geïnformeerd moeten worden over de locatiekeuze van de tijdelijke beweegbare autobrug. Dat lijkt helder.

Toch blijkt het hier om mensenwerk te gaan. En daarin worden fouten gemaakt. Dat erkent Gerrit Jansen,Projectmanager Vernieuwen Zaanbrug + Directie Beheer & Uitvoering, in een brief aan de colleges van Zaanstad en Wormerland.

De tekst van dat epistel is als volgt:
'Wij hebben daarom een zorgvuldig proces in nauw overleg met de communicatieadviseurs van Wormerland en Zaanstad opgesteld. Helaas is de brief voor ondernemers en bewoners van de Lassiestraat en omgeving afgelopen zaterdag al bezorgd. De brieven zijn als gevolg van een menselijke afstemmingsfout te vroeg meegegaan met de bezorgdienst.

Hiermee is verwarring ontstaan en zijn de direct aanwonenden en de gemeenteraden overvallen door dit nieuws. 

In overleg met de gemeenten hebben we afgesproken om het communicatieproces zoals zorgvuldig was voorbereid verder in tact te laten wat betekent dat direct betrokkenen en de gemeenteraden morgen nader wordt geïnformeerd. Dan vindt ook het persgesprek plaats en worden de directe stakeholders geïnformeerd.

Namens de provincie bieden wij, gedeputeerde Jeroen Olthof en ondergetekende, de colleges van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraden van Gemeente Zaanstad en Gemeente Wormerland hiervoor onze excuses aan. Ook wij zijn van opvatting dat direct aanwonenden en gemeenteraden als eerste geïnformeerd hadden moeten worden en betreuren deze gang van zaken.'  

Kortom: je zal maar omwonende zijn.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl