Eindexamens 2021

18-05-2021 10:02

Eindexamens 2021

STREEK - Vanwege de coronacrisis hebben leerlingen in 2021 ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. Het eindexamen wordt dit jaar in drie tijdvakken afgenomen. Dat maakt de examenstress er natuurlijk niet minder op. Ook in de Zaanstreek zal menig zucht klinken. 'Iedereen veel succes' is het minste dat je mag laten horen en in dit geval lezen.

Het eerste tijdvak is maandag gestart en loopt tot en met 1 juni. Het tweede tijdvak (14 juni tot en met 25 juni) is nu verlengd naar tien examendagen, waardoor leerlingen het examen kunnen spreiden over langere tijd. Als een leerling ziek wordt of in quarantaine moet in het eerste tijdvak, kan die het hele centraal examen afleggen in het tweede tijdvak.

Daarnaast kunnen leerlingen een of meerdere vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak, zodat ze zich voor die vakken langer kunnen voorbereiden. Ook krijgen ze één extra herkansing, en daarmee twee herkansingen in totaal.

Het tweede tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd naar 10 dagen, waarmee leerlingen het centraal examen kunnen spreiden over langere tijd. Ook krijgen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen (2 in totaal). Daarnaast mogen leerlingen 1 vak niet laten meetellen voor het bepalen van de uitslag. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Voor het vmbo zijn er extra wijzigingen.

Het examenrooster voor de centrale examens in het regulier onderwijs en vavo:
Tijdvak 1: eerste afnames17 mei t/m 1 juni met de uitslag op 10 juniTijdvak 2: eerste afnames en herkansingen14 juni t/m 25 juni met de uitslag op 2 juli
Tijdvak 3: herkansingen 6 t/m 9 juli* met de uitslagen op 15 juli

Het examenrooster voor de centrale examens voor het staatsexamen (in dit rooster zijn niet de (schriftelijke) college-examens opgenomen) is nagenoeg gelijk als dat van het regulier onderwijs. Enige afwijking is hierbij het tijdvak 3: herkansingen10 t/m 19 augustus en de bekendmaking uitslagen 27 augustus.

Meer info staat op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2021

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl