Experiment: meer voorrang aan Zaanse woningzoekenden

Gepubliceerd: 30-10-2019 8:10

Experiment: meer voorrang aan Zaanse woningzoekenden

ZAANSTAD - Het moet voor wie een huis zoekt als muziek in de oren klinken: het vergroten tot 30% van het met voorrang toewijzen van sociale huurwoningen aan woningzoekenden met lokale binding. 

Normaal mag een gemeente op een krappe woningmarkt maximaal 25% van de aanvragen van deze doelgroep toewijzen. Vooruitlopend op een mogelijke wijziging van de Huisvestingswet, meldt Zaanstad zich samen met de regio aan voor een experiment bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wethouder Songül Mutluer: “Als Zaanstad willen wij de kans op een woning voor Zaankanters vergroten. Bij sociale huurwoningen zijn de wachttijden nu veel te lang. Hiervoor sturen we in de eerste plaats aan op het toevoegen van sociale huurwoningen en in de tussentijd werken we binnen de regio aan een andere verdeling van het bestaande aanbod. Met dit experiment willen nu verder onze ruimte binnen de Huisvestingswet oprekken en daarmee het voortouw nemen om vaker voorrang te geven aan Zaanse woningzoekenden.”

Voor dit experiment dienen vijftien gemeenten en vijftien corporaties in de Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland een aanvraag in. De ene gemeente in de regio zal meer gebruik willen maken van de verhoging dan een ander en daarom is het ook mogelijk om deze verhoging onderling te verdelen. Over de precieze verdeling nemen de gemeenten in de regio binnenkort een besluit.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl