Extra GFT-e zomerroute blijft gehandhaafd

18-06-2020 11:21

Extra GFT-e zomerroute blijft gehandhaafd

ZAANSTAD - De gemeenteraad van Zaanstad is recentelijk akkoord gegaan met de Dienstverleningsovereenkomst die de gemeente gaat afsluiten met HVC. De voor de inwoners van Zaanstad belangrijke GFT-e zomerroute blijft, ondanks andere plannen van het college, bestaan.

In de Dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en gladheidsbestrijding in Zaanstad.
Minder belastend voor het milieu, goede kwaliteitseisen en een overzichtelijk kostensysteem zijn enkele verbeteringen ten opzichte van de huidige overeenkomst. Een nadelig gevolg voor de Zaanse inwoners is dat het afvalstoffentarief omhoog gaat met ingang van 2021. Op initiatief van de gemeenteraad blijf de extra GFT-e zomerroute voor nu behouden.

Stijgingsbedrag nog onduidelijk
Uitgangspunt bij de nieuwe overeenkomst is het waarborgen en verbeteren van service richting inwoners maar ook beter sturen op milieuprestaties. Met betere milieuprestaties blijven de kosten voor de inwoners in de toekomst beheersbaar. Het huidige afvalstoffentarief is niet meer vol te houden vanwege een toename van afvalverwijderingskosten en de daling van de opbrengsten van de grondstoffenmarkt. Met welk bedrag de afvalstoffenheffing met ingang van 2021 precies omhoog gaat, is nog niet met zekerheid te zeggen. Het precieze voorstel komt bij de begrotingsbehandeling dit najaar en wordt betrokken bij alle andere lokale lasten.

Extra inzameling GFT-e zomerroute blijft bestaan
Het college van burgemeester en wethouders stelde voor om de GFT-e zomerroute te schrappen om kosten te besparen. De gemeenteraad van Zaanstad stemde hier met een motie niet mee in. Dit betekent dat de extra GFT-e zomerroute voor nu blijft bestaan. Op verzoek van de gemeenteraad zegde Wethouder Openbare Ruimte, Gerard Slegers, donderdagavond toe, dat er na de zomer een campagne wordt uitgerold om de inwoners van Zaanstad te informeren over het nut en de noodzaak van (beter) afval scheiden.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl