Extra ondersteuning buurthuizen

29-09-2017 11:34

Extra ondersteuning buurthuizen

ZAANSTAD - Zaanstad heeft negentien buurthuizen die bijna allemaal bestuurd worden door inwoners zelf. De gemeente ondersteunt deze ontmoetingsplekken in de wijk onder andere met subsidie. De afgelopen periode is een evaluatie van het huidige buurthuisbeleid uitgevoerd.

Wethouder Rita Visscher: ,,Buurthuizen zijn belangrijk in Zaanstad. Om ze extra te ondersteunen stellen we in de begroting 2018-2021 voor om het jaarlijks budget voor ondersteuning van de buurthuizen structureel te verhogen met € 250.000, tot € 650.000. Zo kunnen we de buurthuizen ontzorgen waar nodig en doorontwikkelen waar mogelijk. Mét de aantekening dat buurthuizen vooral geholpen zijn met ondersteuning op maat, want elk buurthuis heeft een eigen verhaal en ontwikkelpad.”

Verbindende buurthuizen
Het gaat over het algemeen goed met de buurthuizen, blijkt uit de evaluatie. Zij werken verbindend in de Zaanse buurten en wijken. Wekelijks komen er meer dan 6000 bezoekers en zijn er zo’n 700 vrijwilligers actief. Het is een plek in de wijk waar wijkbewoners op een laagdrempelige manier terecht kunnen om elkaar te ontmoeten. Buurthuizen werken verbindend in het sterk sociaal weefsel van een Zaanse buurt of wijk.

Behoefte aan extra ondersteuning
Tegelijkertijd komt uit de evaluatie naar voren dat de situatie bij verschillende buurthuizen kwetsbaar is en er behoefte is aan extra ondersteuning. Met name de verantwoordelijkheid rond gebouwbeheer en wet- en regelgeving weegt zwaar. Ook het werven en begeleiden van vrijwilligers vraagt veel. De huidige visie op het gebruik van buurthuizen is nog steeds actueel en in lijn met de bredere visie van het maatschappelijk domein.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Molenwerf 42 - 1541 WR Koog aan de Zaan - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl