Financiële gevolgen corona voor Zaanstad miljoenenkwestie

25-06-2020 10:30

Financiële gevolgen corona voor Zaanstad miljoenenkwestie

ZAANSTAD - De subkop van dit artikel 'Grote impact, nog veel onzekerheden' is dan een logische. Wie het in onze stad vaker over financiën heeft weet dat er al ver voor de coronapandemie grote problemen bestonden. De Zaanstedelijke schuld is bijna 728 miljoen. De schuld per inwoner is omgerekend 4667,-- euro per inwoner. En dan zijn er partijen die gewoon nog meer willen lenen en het weerstandsvermogen verlagen. Die totale schuld is niet alleen te wijten aan de samensmelting naar Zaanstad maar ook allerlei enorme projecten als Inverdan. Nog even ter herinnering; het Cultuurkluster (beoogde locatie voor o.a. RTV Zaanstreek)  ging uiteindelijk van 35 naar 45 miljoen en een structureel tekort van 3 miljoen op de exploitatie.

Dat alleen is al ernstig. Daar blijft het helaas niet bij. De coronacrisis heeft voor de gemeente Zaanstad flinke financiële gevolgen. Een grove schatting leert dat de gemeente tussen de 3,8 miljoen euro en de 9,6 miljoen extra kosten gaat maken in 2020. Dat staat te lezen in een persbericht zoals de gemeente Zaanstad dat heeft doen uitgaan.


Bij deze eerste inschatting is rekening gehouden met de compensatie die het Rijk reeds heeft toegezegd. Over sommige zaken heeft het Rijk nog geen toezeggingen gedaan, deze zijn dus ook nog niet meegerekend.

Ook voor 2021 is een eerste inschatting gemaakt. Het ziet ernaar dat de gemeente ongeveer 5 miljoen euro extra kosten heeft. Hierbij is nog helemaal geen rekening gehouden met de mogelijke compensatie van het Rijk. Dit staat beschreven in de “rapportage financiële gevolgen coronacrisis” die het college naar de raad heeft gestuurd. Deze rapportage wordt in de komende periode regelmatig geactualiseerd.

“Dit drukt ons opnieuw met de neus op de feiten”, zegt wethouder financiën Hans Krieger. “Met deze eerste doorrekening in handen zien we de impact van corona ook in economische zin en financiële zin. Corona laat diepe sporen na in onze gemeenschap en wij moeten ervoor zorgen dat we keuzes maken die ervoor zorgen dat we hier sterker uit kunnen komen.

Dit vraagt van het gemeentebestuur een uiterste inspanning. College en raad moeten samen kijken naar welke zaken absoluut moeten en wat wellicht ook iets minder kan. Want het moet uit de lengte of uit de breedte komen. De komende periode moeten we de koers gaan bepalen, te beginnen met het vaststellen van de voorjaarsnota.”

In de rapportage staan de financiële gevolgen beschreven. Duidelijk is ook dat er nog veel onzekerheden zijn. Te denken valt daarbij onder andere aan het tempo waarin rijksmaatregelen versoepeld gaan worden, het herstel van economische activiteiten en de impact op het voortbestaan van ondernemingen en instellingen.

Op basis van deze eerste inschatting blijkt dat een aantal posten in 2020 flink op de begroting drukken. Zo zijn de inkomsten van de gemeente rond de 2 miljoen euro lager als gevolg van het niet of minder innen van lokale heffingen. Ook op het gebied van werk en inkomen is de impact groot. De verwachting is dat er tussen de €0,7 miljoen en €4,7 miljoen euro extra nodig is. Dit zit vooral in extra mensen die in de bijstand terecht komen en meer mensen die gebruik maken van armoederegelingen. Ook de Tozo-regeling brengt fikse kosten met zich mee, maar deze worden geheel vergoed door het Rijk.

De gehele “rapportage financiële gevolgen coronacrisis” leest u hier.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl