Ganzen geweerd in Assendelver polder

08-03-2019 13:55

Ganzen geweerd in Assendelver polder

ASSENDELFT – Ganzen. Wie door de groene buffers in de Zaanstreek fietst, kan het met eigen ogen zien; het zijn er duizenden en nog eens duizenden. Zo ook in de polder Zuiderveen bij Assendelft. De uitdijende ganzenpopulatie gaat echter niet goed samen met het Innovatie Programma Veen (IPV).

Dit is een experiment waarbij agrarisch ondernemen en tegengaan van de bodemdaling samengaan. In het onderzoek moet duidelijk worden of bepaalde vormen van natte landbouw een economisch kansrijk alternatief zijn voor de landbouw in Laag-Holland.

Lisdodden
Op dit moment vinden er proeven plaats met de kweek van lisdodden. Het waterpeil is verhoogd op twaalf hectare teeltvlakken en de eerste lisdodden zijn vorig jaar al aangeplant. Binnenkort worden andere teeltvakken gevuld met duizenden jonge lisdodden. Nou blijkt dat ganzen dit jonge gewas erg lekker vinden. Om het experiment kans van slagen te geven, zijn maatregelen genomen om de dieren te weren.

Netten
Zo zijn er in de polder Zuiderveen over de proefvelden met aangeplante jonge gewassen, netten en linten gespannen. Deze moeten voorkomen dat de ganzen massaal in de teeltvlakken neerstrijken en hun buikje vol eten.

Handlaser

Onderzoekers die in het veld werken doen ook hun best de ganzen te verjagen. Als dit allemaal niet werkt wordt overgegaan tot hardere maatregelen: een handlaser. Uitsluitend gericht op het wegjagen van de ganzen. Dit vindt voornamelijk plaats in vroege ochtend of de avondscherming.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Molenwerf 42 - 1541 WR Koog aan de Zaan - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl