Gebrek aan stroomcapaciteit op Hoog Tij

Gepubliceerd: 03-09-2021 7:09

Gebrek aan stroomcapaciteit op Hoog Tij

ZAANSTAD - Nieuwe woningen worden niet meer voorzien van een gasaansluiting. Dit jaar moeten in principe alle gemeenten in Nederland zelfs een wijk aanwijzen die als eerst van het gas gaat. In 2030 moeten anderhalf miljoen huizen van het gas zijn losgekoppeld. Dan is het ogenschijnlijk vreemd dat de gemeente Zaanstad het tijdelijk toestaat dat er gasaansluitingen worden gebruikt voor nieuwe bedrijven op industriegebied HoogTij.

Het college ziet zich genoodzaakt om tijdelijk gasaansluitingen toe te staan voor toekomstige bedrijven op HoogTij. Netbeheerder Liander maakte donderdag bekend geen capaciteit te hebben om nieuwe bedrijven in het Noordzeekanaalgebied tijdig van stroom te voorzien. 


'Door de grote toename van vraag naar elektriciteit kan Liander geen nieuwe grootzakelijke elektriciteitsaansluitingen realiseren op HoogTij' zo valt in een persbericht te lezen. Door tijdelijk gasaansluitingen toe te staan, voorkomt het college dat de Zaanse gebiedsontwikkeling stil komt te liggen. Bedrijven gaan het liefst direct over op elektriciteit in plaats van gas omdat dat voordeliger is. Liander geeft aan rond 2027 weer voldoende transportcapaciteit te hebben zodat de betreffende bedrijven dan kunnen overstappen op stroom.

Zaanstad groeit en gaat de komende jaren duizenden woningen realiseren. Veelal in gebieden waar nu nog bedrijven staan. Ruimte creëren voor zowel ondernemingen, woningen als voorzieningen is een ingewikkelde puzzel. Om deze gebiedsontwikkeling mogelijk te maken, is het nodig om bedrijven te verplaatsen die vanwege hun milieucategorie niet samengaan met wonen. HoogTij is de aangewezen plek voor dat type ondernemingen. Daarnaast heeft het bedrijfsleven ruimte nodig om te blijven groeien en innoveren. Zaanstad zorgt met deze tijdelijke oplossing voor de continuïteit van bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Verduurzaming op andere gebieden
Hoewel de bedrijven iets langer moeten wachten om over te stappen op stroom, zorgt de verhuizing naar een nieuw pand voor een versnelling op andere duurzaamheidsaspecten. Door op een duurzame manier een gloednieuw gebouw te realiseren met daarin de modernste productietechnieken levert verhuizen per saldo een bijdrage aan het terugdringen van CO2 ten opzichte van de oude situatie waarin bedrijven in ouderere panden zitten. Op de ‘oude’ plek van het bedrijf ontstaat ruimte om op een duurzame manier woningen in combinatie met werken mogelijk te maken.

Tijdelijke noodmaatregel
De productieprocessen van de toekomstige bedrijven op HoogTij werken wel op stroom. Omdat de benodigde stroom niet beschikbaar is, wekt het bedrijf tijdelijk stroom uit gas op. Zodra Liander weer grootzakelijke aansluitingen kan realiseren, gaat deze tussenstap eruit en draait het bedrijf volledig op stroom. Mogelijk dat de aangelegde infrastructuur voor gas in de toekomst gebruikt kan worden voor het transporteren van andere bronnen van energie zoals waterstof. Dat gaat de gemeente samen met andere partijen binnen het Noordzeekanaalgebied de komende tijd onderzoeken.

Alleen stop op nieuwe grootzakelijke aansluitingen
Liander geeft aan dat het capaciteitstekort niet geldt voor de consumentenaansluitingen en voor bestaande grootzakelijke uitsluitingen. De woningen die Zaanstad de komende jaren realiseert zullen dan ook gasloos zijn.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl