Gedeelte dijk langs Nauernasche Vaart instabiel

27-05-2020 12:30

Gedeelte dijk langs Nauernasche Vaart instabiel

ASSENDELFT - Naar nu blijkt is er een gedeelte van de dijk langs de Nauernasche Vaart, gelegen aan de westzijde in het landelijk gebied van Assendelft, dat niet voldoet aan de gestelde eisen. De dijk, in het dijkversterkingsproject sectie 5 genoemd, is afgekeurd op stabiliteit.

Door instabiliteit aan de buitenkant van de dijk zijn er scheuren in het wegdek ontstaan en is de weg gedeeltelijk verzakt. Om de veiligheid te kunnen waarborgen is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) genoodzaakt om vanaf deze week afzettingsmaatregelen te nemen.

Sectie 5 is gelegen op de Vaartdijk, tussen het viaduct van de S154 bij de Noorderveenweg en de watertoren nabij de Communicatieweg. Direct na de dijkversterkingswerkzaamheden zou HHNK het hele traject tot aan Forbo voorzien van een nieuwe asfaltlaag. De staat van het wegdek is dusdanig verslechterd dat de veiligheid van de gebruikers in het geding komt. Uitstel van wegenonderhoud is geen optie. HHNK bereidt de dijkversterking versneld voor, zodat de weg en de dijk, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, gelijktijdig weer veilig worden gemaakt. 


 

Om tijdens deze voorbereidingen de weg en de berm voldoende veilig te houden en verdere schade te voorkomen, wordt aan de kant van de vaart een rood-witte afscheiding geplaatst. Ook komen er borden met 'gevaarlijke berm'. Deze blijven staan tot het einde van de zomer. Dan wil het hoogheemraadschap starten met de dijkversterking en de herstelwerkzaamheden van de weg en bermen.

Dijkverbetering
Sectie 5 is deels afgekeurd op stabiliteit aan de buitenkant van de dijk. De kade wordt aan de buitenzijde verbeterd, waardoor ook de wegverzakking hersteld wordt. Na deze werkzaamheden wordt de hele wegconstructie verwijderd en weer opnieuw opgebouwd. Als laatste wordt de berm aan de binnenkant aangepast.
De dijkversterkingswerkzaamheden stonden gepland voor 2021. Door de instabiliteit aan met name de buitenkant, in combinatie met de slechte toestand van de weg, is besloten om met een spoedmaatregel de werkzaamheden al in september 2020 te starten.

Hoogheemraadschap zorgt voor tijdelijke afzettingsmaatregelen in landelijk gebied Assendelft

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl