Geen grootschalige woningbouw op Hembrugterrein

Gepubliceerd: 01-05-2019 9:05

Geen grootschalige woningbouw op Hembrugterrein

ZAANSTAD - De Raad van State heeft uitspraak gedaan over de beroepen die waren ingediend tegen het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van het Hembrugterrein. Het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van het terrein is vernietigd.

Daarmee wordt een forse streep door de bouwplannen van de gemeente gezet. Zaanstad wil het terrein ontwikkelen tot een gemengd werk- en woongebied met ruimte voor circa 1000 woningen. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak kan dat alleen als in de toekomst blijkt dat voor deze woningen een aanvaardbaar geluidsniveau kan worden bereikt. Dat is nu niet het geval.

Tegen het bestemmingsplan is een aantal bezwaarmakers in beroep gekomen. Zoals Frites uit Zuyd B.V., het Havenbedrijf Amsterdam en enkele bedrijven die gevestigd zijn op industrieterrein Westpoort in Amsterdam. Alle zijn bang dat de herontwikkeling van het Hembrugterrein ten koste zal gaan van hun eigen bedrijfsvoering en uitbreidingsmogelijkheden.

Zeehavennorm
Het Hembrugterrein in Zaandam ligt binnen de geluidszone van industrieterrein Westpoort in het Westelijk Havengebied. Vanwege het geluid van dit industrieterrein heeft de gemeenteraad in het bestemmingsplan gebruikgemaakt van de zogenoemde zeehavennorm. Deze norm maakt het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om woningen te bouwen met een maximale geluidsbelasting van 60 d(B)A. Een van die voorwaarden is dat het dan om een ‘beperkte uitbreiding van bestaand woongebied’ moet gaan.

Geen beperkte uitbreiding
Het bestemmingsplan maakt echter meer dan 1.000 woningen mogelijk. Dit is in dit geval naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak geen beperkte uitbreiding van bestaand woongebied. Daarom mocht de gemeenteraad de zeehavennorm niet toepassen. Alle planonderdelen die woningen mogelijk maken kunnen daarom niet overeind blijven, want zonder die zeehavennorm is de geluidsbelasting op de nieuwe woningen te hoog.

Klap voor Zaanstad
Wethouder Hans Krieger: ,,’Deze uitspraak is een klap voor Zaanstad en onze woningbouwontwikkeling. Wij bestuderen momenteel de uitspraak van de Raad van State en beraden ons op vervolgstappen. Zaanstad zal de komende jaren nog verder groeien, de uitdagingen om werken en wonen te combineren zijn groot. Wij blijven dan ook samen met de diverse partners zoeken naar mogelijkheden om hier de juiste invulling aan te geven. De uitspraak zet op dit moment weliswaar een enorme streep door de rekening in de herontwikkeling van het Hembrugterrein, maar wij zullen blijven zoeken naar mogelijkheden om het terrein verder te ontwikkelen. Wij gaan kijken hoe we het wel voor elkaar gaan krijgen.”

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl