Geen nieuw natuuronderzoek bewoners en KMZ op Fortuinterrein

Gepubliceerd: 09-07-2021 10:07

Geen nieuw natuuronderzoek bewoners en KMZ op Fortuinterrein

STREEK – Het was enigszins te verwachten, maar de ingebrachte motie door de PvdD en de SP (Maak onderzoek naar de natuur op de locatie Fortuin mogelijk) haalde het niet gisteravond in de raadzaal van Zaandam. Is de strijd om de komst van hockeyclub de Kraaien naar het terrein nu definitief beslecht?

Nieuw natuuronderzoek, dat was de strekking van de motie, want de gedane onderzoeken zijn verjaard. Om nieuw onderzoek te kunnen doen, moet het terrein wel toegankelijk zijn en dat is het nu niet. Verantwoordelijk portefeuillehouder wethouder Gerard Slegers voelde er helemaal niets voor dat de bewoners en de KMZ (Kontact Milieubeheer Zaanstreek) met behulp van een extern ecoloog opnieuw kennis gaan nemen van wellicht nieuwe natuurontwikkelingen op het terrein. Want stel je voor dat ze iets vinden, wat dan? Volgens de wethouder kan de gemeente het wel af met de eigen ecologen van dienst, de vraag rijst of dit zo is?

Extern ecoloog
Het waren tenslotte de bewoners en extern ecoloog David Sluis die destijds de gedane ecologische onderzoeken door Groot Eco-advies in opdracht van de Gemeente Zaanstad danig in twijfel trokken, niet de gemeente zelf? Zij verzamelden bewijsmateriaal over het voorkomen van o.a. de Noordse woelmuis op het terrein, iets wat door Groot eco-advies was gemist. Ook toonde zij aan dat het gebied potentie had voor diverse vleermuissoorten, mede door de vele natuurlijke holten in de bomen. 


De bewoners kregen voet aan de grond bij de voorzieningenrechter. Niets van dit alles was door de ecologen van de gemeente opgepikt. Dan is vraag welk kritisch ecologisch vermogen er in huis is niet zo vreemd. Bovendien heeft de gemeente er belang bij dat er niet weer een vertraging optreedt waardoor er wellicht wat minder kritisch wordt beoordeeld. Met alleen een ‘walk in the park’ zal je ook geen conclusies kunnen trekken, daar is veel meer voor nodig.

Terrein door afsluiting geschikt voor marters
Juist door de afsluiting is het terrein het afgelopen jaar wellicht aantrekkelijk geworden voor o.a.marters Het gebied leent zich er uitstekend voor, mede door het voorkomen van o.a. woelmuizen en voldoende structuur en dekking. Maar doordat er in het verleden veel met honden werd gewandeld zou dit afschrikkend kunnen werken op marters zo betoogde een lid van de Werkgroep Kleine Marterachtigen in de rechtszaal destijds. 

Nu deze situatie is veranderd lijkt nieuw onderzoek gerechtvaardigd. Iets dergelijks geldt voor de mogelijke vestiging van vleermuizen op het terrein. Dergelijke onderzoeken kunnen maanden in beslag nemen en daar heeft de gemeente klaarblijkelijk geen zin in en dus doet men het af.

De bewoners - zo werd als snel duidelijk na het afwijzen van de motie - zullen het er echter niet bij laten zitten en beraden zich op stappen. Een gang naar de rechter lijkt onvermijdelijk. Dan zullen ze wel haast moeten maken, want de tijd begint te dringen. Medio eind augustus zullen de (kap)werkzaamheden gaan aanvangen zo betoogde wethouder Slegers.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl